Standplaatsvergunning

Wilt u verkopen vanuit een kraam of wagen op een standplaats op of aan de (openbare) weg? Of op een plaats die toegankelijk is voor publiek? Dan hebt u een standplaatsvergunning nodig.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • vaste jaarstandplaats;
 • seizoensstandplaats;
 • tijdelijke standplaats
 • standplaats voor ideële doeleinden.

Kosten

Tijdelijke vergunning:

 • 11,80 euro per halve dag (gebruik gemeentegrond) (2021)

Vaste vergunning per jaar (2021):

 • 599 euro per halve dag (= 5 uur) in de kernen van Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo. Voor ieder uur extra 117 euro
 • 299,50 euro per halve dag in de overige kernen. Voor ieder uur extra 47,15 euro

Wachtlijst

Wij hebben geen wachtlijst.

Aanvraag

Aanvraagformulier standplaats

Meenemen

Voorwaarden

Om voor een standplaats in aanmerking te komen, moet u een schriftelijke aanvraag indienen.

Aan de standplaatsvergunning zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • De vergunninghouder moet de standplaats persoonlijk innemen.
 • Zonder ontheffing mag u zich niet laten vervangen.
 • U moet voldoen aan de vestigingseisen.

Een aanvraag voor een standplaatsvergunning moet minimaal 3 weken voorafgaand aan de beoogde datum waarop de standplaats wordt ingenomen, worden ingediend.

De jaar- en seizoensstandplaatsvergunning zijn 5 jaar geldig. De tijdelijke standplaatsvergunningen en die voor ideële doeleinden zijn geldig voor de termijn waarvoor ze worden verleend. Dat kan één dag of enkele dagen zijn.

Aanvragen

Jaar-, seizoens- en tijdelijke standplaats
U maakt gebruik van het aanvraagformulier standplaatsvergunning.

Standplaats voor ideële doeleinden
U maakt gebruik van het aanvraagformulier standplaatsvergunning voor ideële doeleinden.

U voorziet uw aanvraag van de volgende bijlagen:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs
 • Foto van het verkoopmiddel, (voor-, achter- en zijkanten).

Vaste standplaats

Een vaste standplaats vraagt u schriftelijk aan. Bij de aanvraag levert u een kopie van uw geldige legitiamatiebewijs in.

Aan de balie

U kunt het aanvraagformulier afhalen aan de balie. U kunt het daar, ingevuld, ondertekend en met alle bijlagen, ook weer indienen.