Drank- en horecavergunning

U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u alcohol verkoopt in uw horecabedrijf of slijterij. Ook als u als vereniging of stichting alcohol in sportkantines of gemeenschapshuizen verkoopt, heeft u deze vergunning nodig.

Voorwaarden

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een drank- en horecavergunning

 • Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud.
 • Iedere leidinggevende beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele, is niet uit de ouderlijk macht ontheven en is van goed levensgedrag.
 • Van de leidinggevenden die vermeld staan op de vergunning, moet ten minste 1 leidinggevende aanwezig kunnen zijn tijdens de openingstijden van het horecabedrijf of de slijterij.

Aan welke bepalingen moet de inrichting voldoen waarin ik mijn horecabedrijf uitoefen?

 • Ten minste één horecalokaliteit aanwezig met een vloeroppervlakte van minstens 35m2
 • Een horecalokaliteit heeft een hoogte van ten minste 2,40m van de vloer af gemeten. Nieuw te bouwen horecagelegenheden moeten volgens het bouwbesluit een hoogte hebben van 2,60m.
 • Een horecalokaliteit heeft een goed werkende mechanische ventilatie-inrichting die rechtstreeks de buitenlucht in verbinding staat en een luchtverversingscapaciteit van 3,8 x 10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte heeft. Omgerekend betekent dit een luchtverversingsfrequentie van 5,7 keer per uur bij een hoogte van 2,40m.
 • U heeft een voorziening voor elektriciteit, zodat u beschikt over energie.
 • U beschikt over een drinkwatervoorziening, zodat u voor consumptie en hygiëne geschikt water heeft.
 • U beschikt over een voorziening voor het voeren van telefoongesprekken.
 • In de onmiddellijke nabijheid van uw horecagelegenheid zijn ten minste twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig.
 • Elke toiletgelegenheid bevat ten minste:een of meer behoorlijke en afsluitbare toiletruimte
 • Een of meer behoorlijke voorzieningen om de handen met goed stromend water te kunnen wassen.
 • De toiletruimten zijn niet rechtstreeks toegankelijk vanuit een horecalokaliteit.

Kosten

 • Voor een horecabedrijf € 400,50 (2021)
 • Voor een slijterijbedrijf € 209,70 (2021)

Aanvragen

Het aanvragen van een drank- en horecavergunning doet u digitaal (zie bovenaan), schriftelijk of aan de balie van de gemeente. De vergunning heeft een onbeperkte geldigheidsduur, tenzij er wijzigingen plaatsvinden in het horecabedrijf of de slijterij of bij de leidinggevenden. Dan moet u opnieuw een vergunning aanvragen.

U stuurt op of neemt mee:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier drank- en horecavergunning;
 • Een Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden en van de ondernemers;
 • Een kopie van het legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) van alle leidinggevenden en van de ondernemers;
 • De arbeidsovereenkomst van de leidinggevenden;
 • Huur- of koopovereenkomst van het pand en de inventaris;
 • Overeenkomsten van eventuele leningen met kopie legitimatiebewijs geldverstrekker;
 • Een recente, gedetailleerde tekening van de inrichting van het bedrijf.

Let op: uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen als alle benodigde stukken zijn ingeleverd!

Meer informatie