BIBOB, toelichting kort

Wat is de wet BIBOB?

In 2003 is de wet BIBOB in werking getreden. BIBOB betekent Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De wet moet voorkomen dat de gemeente ongewild criminele activiteiten mogelijk maakt door het verlenen van een vergunning. Bijvoorbeeld dat er geld witgewassen kan worden doordat horeca-activiteiten zijn toegestaan. Door het witwassen van geld ontstaat er oneerlijke concurrentie. Eerlijke personen en bedrijven kunnen daar nadeel van hebben.

Op grond van de Wet BIBOB is het mogelijk een diepgaand onderzoek te doen naar de achtergrond van een persoon of onderneming. Als na onderzoek blijkt dat de vergunning mogelijk gebruikt wordt voor criminele activiteiten kan de vergunning geweigerd worden. Ook al verleende vergunningen kunnen om dezelfde reden ingetrokken worden.

Voor wie is de Wet BIBOB belangrijk?

Voor iedereen die een horecabedrijf heeft of een seksinrichting wil exploiteren.

Wat mag de overheid nu?

In artikel 3 van de wet BIBOB staat dat de overheid een vergunning kan weigeren of intrekken.
Dit kan als er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning ook gebruikt zal worden voor:

  • het plegen van strafbare feiten;
  • het maken van winst uit strafbare feiten;
  • als er vermoedt wordt dat voor het krijgen van de vergunning of subsidie een strafbaar feit is gepleegd.

Om dit te kunnen beoordelen of dit gevaar bestaat vragen wij meer informatie.

Aanvraagformulieren

Het aanvraagformulier voor een Drank- en Horecavergunning is uitgebreid met een paar BIBOB vragen om de aanvraag goed te kunnen beoordelen.

Deze vragen gaan over de eigendomsituatie van het pand en de financiering van het bedrijf. Als er daarna nog onduidelijkheden zijn moet een uitgebreid” aanvraagformulier ingevuld worden. In dat formulier staan meer BIBOB vragen. Deze vragen gaan over het arbeidsverleden, relaties, schulden en faillissementen van de ondernemers en het bedrijf.
Deze informatie helpt de overheid bij de beoordeling of een aanvrager geen criminele bedoelingen heeft.

Verdere informatie

Voor algemene informatie over de wet en Bureau BIBOB kunt u ook de website van Bureau BIBOB bekijken (www.justitie.nl). Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met mevrouw S. Roedema of mevrouw M. Konings-Nijhoff (0545-250 250).