Exploitatievergunning

Wilt u een bedrijf starten en schenkt u géén alcoholische dranken? Dan vraagt u een exploitatievergunning aan. In deze vergunning staan regels die gaan over de openbare orde en veiligheid in en rondom uw bedrijf. Schenkt u wel alcohol in uw bedrijf? Dan vraagt u geen exploitatievergunning aan, maar een drank- en horecavergunning.

Welke bedrijven moeten een exploitatievergunning aanvragen?

Daarbij moet onder andere gedacht worden aan een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis. Weet u het niet zeker? Neem dan contact met ons op.

Houd bij de aanvraag rekening met het volgende:

  • het bestemmingsplan staat de vestiging van het bedrijf toe;
  • u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

Een aanvraag voor een vergunning wordt in ieder geval geweigerd als:

  • de exploitant of beheerder niet voldoet aan bepaalde gedragseisen;
  • de vestiging of exploitatie in strijd is met een geldend bestemmingsplan;
  • verboden middelen in de inrichting ter verkoop worden aangeboden;
  • de huishouding van de gemeente in het geding is. Denk daarbij aan de handhaving van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, de bescherming van het woon- en leefklimaat, de veiligheid van personen of goederen, de verkeersvrijheid en -veiligheid, de gezondheid of de zedelijkheid.

Er vindt een Bibob onderzoek plaats

Op grond van de vergunningplicht in de Algemene plaatselijke verordening (Apv) wordt er een eenvoudige Bibob-toets gedaan. De Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) geeft gemeenten de bevoegdheid om voor bepaalde branches vergunningen en subsidies te weigeren of in te trekken. Dat gebeurt onder andere als er ernstig gevaar bestaat dat daarmee strafbare feiten zullen worden gepleegd.

Voor de vaststelling van de mate van gevaar kan het college van B&W zich laten bijstaan door het Landelijk Bureau Bibob van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Kosten

De kosten zijn € 200,- (2021).