Livemuziek in horeca, melding

Wanneer u in een horecabedrijf live muziek wilt afspelen, moet u dit melden. Dit kan maximaal 12 keer per jaar. Bij de melding horen voorwaarden. Zo voorkomt u overlast voor omwonenden en omgeving.

Voorwaarden geluid

  1. Het is een inrichting toegestaan maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden. De houder van de inrichting moet minstens twee weken voor aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis stellen.
  2. Bij incidentele festiviteiten bedraagt het geluidsniveau veroorzaakt door de inrichting niet meer dan 75 dB(A) / 89 dB(C). Er wordt gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een geluidsgevoelig gebouw. De meethoogte is 1,5 meter. De minimale meetduur is 1 minuut. Muziekgeluidcorrectie en bedrijfsduurcorrectie wordt niet toegepast.
  3. Na 24.00 uur mag het gemiddelde geluidsniveau niet meer zijn dan 70 dB(A) / 84 dB(C). Er wordt gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een geluidsgevoelig gebouw. De meethoogte is 1,5 meter. De minimale meetduur is 1 minuut. Muziekgeluidcorrectie en bedrijfsduurcorrectie wordt niet toegepast.
  4. De dB(C) is maximaal 14 dB hoger dan de dB(A).
  5. Op de dagen als bedoeld in het eerste lid wordt het ten gehore brengen van extra muziek - hoger dan de geluidsnorm als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit - uiterlijk om 00.30 uur beëindigd.
  6. De geluidsnorm geldt voor het bebouwde gedeelte van de inrichting en niet voor de buitenruimte.
  7. Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behalve voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Politie

Uw melding sturen wij door naar de politie.

Kosten

De melding is gratis.