Terrasontheffing

Wilt u als horecaondernemer een terras opstellen? Dan heeft u een terrasontheffing nodig.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een terrasontheffing, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het beoogde gebruik brengt geen schade toe aan de weg en levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid;
  • Het gebruik vormt geen belemmering voor een doelmatig gebruik van de weg;
  • Het gebruik vormt geen belemmering voor het beheer en onderhoud van de weg;
  • Het gebruik doet geen afbreuk aan andere publieke functies van de openbare ruimte of aan het uiterlijk daarvan;
  • Een terras waar alcoholhoudende dranken verkrijgbaar zijn, moet vermeld staan op de Drank- en Horecavergunning;
  • Als u (permanente) schermen, afdaken of vlonders wilt gebruiken, is hiervoor in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning vereist.

Kosten

De leges zijn € 23,90 (2021).

Aanvraag

U vraagt een terrasontheffing aan tenminste 8 weken voordat u uw terras wilt plaatsen. Bij de aanvraag voegt u een tekening op schaal waarop het terras is ingetekend.

Wilt u meer informatie?

Het beleid kunt u hier vinden. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met ons klant contact centrum tel: (0545) 250 250.