Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Nieuws RSS icoon

Alle nieuwsberichten van de gemeente Berkelland vindt u hier.

  • Provincie stemt in met Achterhoekse ambities bedrijventerreinen

    08 juni 2020

    Het college van Gedeputeerde Staten Gelderland heeft ingestemd met het door de Achterhoekse gemeenten vastgestelde Regionale Programmering Werklocaties (RPW). Het RPW is in goed overleg met de provincie opgesteld door de Achterhoekse gemeenten, werkgeversorganisatie VNO-NCW en de samenwerkende industriële kringen Achterhoek (SIKA). De definitieve vaststelling van het RPW Achterhoek is belangrijk voor een economisch toekomstbestendige Achterhoek, aldus Marieke Frank, voorzitter van het regionaal overleg bedrijventerreinen. “Elke gemeente kan nu door met het verder ontwikkelen van de eigen bedrijventerreinen.”