Bedrijvenatlas Berkelland beschikbaar

Vanaf 4 november 2019 is de Bedrijvenatlas voor Berkelland in de lucht. U vindt de atlas op www.gemeenteberkelland.nl/ondernemers > Bedrijventerreinen. De bezoeker wordt op eenvoudige wijze stap voor stap meegenomen in zijn zoektocht naar een bedrijventerrein of locatie.

Schermafdruk Bedrijvenatlas

Het begint bij de keuze voor een type pand, waarna koop of huur wordt gevraagd. Vervolgens wordt de gemeentelijke kaart getoond met daarop de beschikbaarheid, ligging, kadastrale grootte enz. Ook toont de bedrijvenatlas de overige bedrijven, ingedeeld naar branches en voorzieningen.

Rode loper

Met de Bedrijvenatlas legt de gemeente een rode loper uit ter versterking van het economisch beleid zoals vastgelegd in de nieuwe Economische Agenda. De Bedrijvenatlas is tevens een ondersteuning van Team EZ, het eerste aanspreekpunt als het om zaken als vestigingsbeleid gaat. Als de ondernemer de Bedrijvenatlas vooraf heeft geraadpleegd, is hij beter geïnformeerd waardoor afstemming met Team EZ sneller en efficiënter kan verlopen.