Reclame-uitingen plaatsen

Wij hanteren voor reclame de volgende uitgangspunten:

  • Reclame op grond van artikel 2:10 en 4:15 lid 2 van de APV is vergunningvrij als ze voldoet aan de nadere regels.
  • Niet vergunningvrije reclame is in beginsel ongewenst.
  • Wij verlenen alleen reclamevergunningen voor:
    • a. lichtreclames binnen de bebouwde kom op eigen terrein
    • b. (licht-)reclames genoemd onder 2.2.5 van dit beleid.
  • Reclame moet passen in het straatbeeld en mag de omgeving niet ernstig verstoren.
  • Reclame-uitingen voor illegale activiteiten zijn niet toegestaan.

Voldoet uw reclame-uiting of uitstalling aan onze nadere regels?

Dan heeft u helemaal geen vergunning nodig.

Let op: vanaf 1 januari 2019 gelden er andere regels!

Meer informatie over de nadere regels reclame en uitstallingen 2019