Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Voorwerpen plaatsen op openbare grond

Wilt u een voorwerp aan, op, in, over of boven de openbare weg plaatsen? Bijvoorbeeld een terras, luifel, reclamebord, bouwsteiger of een container? Of wilt u artikelen voor de verkoop op straat voor uw winkel uitstallen? Dan heeft u daarvoor een vergunning nodig.

Kosten

De kosten voor een vergunning zijn € 23,20 (2019).

De gemeente kan de vergunning weigeren als:

  • het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg;
  • het beoogde gebruik gevaar oplevert voor de bruikbaarheid of een belemmering vormt voor het beheer en onderhoud van de weg;
  • het beoogde gebruik gevaar of overlast oplevert;
  • het beoogde gebruik de openbare ruimte verontreinigt;
  • het beoogde gebruik afbreuk doet aan het uiterlijk van de openbare ruimte.