Team EZ

Team EZ
Team Economische Zaken

Van links naar rechts: Harm ten Hoopen, Sabine Tankink, Wouter Verdaasdonk. Rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer: 0545-250 226 of per mail: h.tenhoopen@gemeenteberkelland.nl; s.tankink@gemeenteberkelland.nl; w.verdaasdonk@gemeenteberkelland.nl

Team Economische Zaken

De gemeente Berkelland heeft haar organisatie aangepast op grond van de visie ‘ Slank, Daadkrachtig en Flexibel’. In dit kader is een nieuw Team EZ georganiseerd. Team EZ is het visitekaartje van de gemeente naar de lokale en regionale ondernemers en vervult een belangrijke rol in het relatiebeheer van de gemeente Berkelland. Team EZ vormt de spil tussen Overheid, Ondernemers en maatschappelijke Organisaties. De deskundigheid over het ambtelijk apparaat en het bedrijfsleven maakt het team uniek. In samenwerking met alle betrokken partijen zullen de gezamenlijke doelstellingen verwezenlijkt worden.

Verbindingen leggen

Team EZ komt veel buiten en legt verbinding met ondernemers. De uitdaging is om dit goed te doen. Dit betekent dat er zowel binnen als buiten het ambtelijk apparaat goede contacten moeten worden gelegd en onderhouden. Partijen moeten bij elkaar worden gebracht met overtuigingskracht, deskundigheid en ambitie.

Ruimdenkend, innovatief en creatief

Team EZ heeft een open en ondernemende instelling. Ruimdenkend, innovatief en creatief in oplossingen, niet afwachtend maar (pro)actief vanuit haar verantwoordelijkheid, gericht op samenwerking en co-creatie met verschillende partners. Kortom, een team dat volledig opereert vanuit de merkwaarden open, levendig en ondernemend.

Kansen

Team EZ wil de nieuwe kansen die er liggen in het gebied aanpakken, om een bijdrage te leveren aan de lokale economie en daarmee aan de vitaliteit en leefbaarheid van de omgeving. Goede relaties met bestuurders, collegae, ondernemers, bedrijven, verenigingen etc. zijn hierbij van groot belang.

Vast kern

Het Team bestaat uit een “vaste “ kern. Daarnaast is er een zogenaamde “flexibele” schil welke bestaat uit collega’s die op basis van bepaalde onderwerpen of vraagstellingen zullen aanschuiven. Het Team “loopt door de gehele organisatie” en is niet een op zich staande afdeling.

Het kernteam EZ bestaat uit 3 medewerkers (Harm ten Hoopen, Wouter Verdaasdonk en Sabine Tankink) die zich bezig gaan houden met de volgende hoofdtaken/werkstromen:

  • de ondersteuning van de wethouder economische zaken
  • het Platform BV Berkelland
  • de bedrijfscontacten
  • projecten die passen binnen de ambities 2016-2020

Naast de interne verbinding is vooral de verbinding met samenwerkende (externe) partijen van groot belang. Hierbij wordt onder andere gedacht aan onze partners Hameland, SDOA en Platform BV Berkelland, Individuele Ondernemersverenigingen / Industriële Kring Berkelland en individuele ondernemers.