Vastgoed etalage Achterhoek

Demografische veranderingen in de Achterhoek maken dat er steeds meer leegstaande gebouwen zijn. Of het nu gaat om winkels, zakelijk of maatschappelijk vastgoed, kantoren, woningen of boerderijen. Door leegstand komt de kwaliteit van het woon- en leefklimaat onder druk te staan. Daarom hebben zeven Achterhoekse gemeenten de handen ineen geslagen; faciliteren om leegstaande gebouwen een passende invulling of functionele transformatie te geven.

In 2016 zijn de Achterhoekse gemeenten aan de slag gegaan. Te beginnen met inventariseren welke leegstaande panden er zijn, om vervolgens te verkennen welke manieren er zijn om wat te doen aan leegstand. Daarbij hoort ook anticiperen op het feit dat niet alle leegstand op te lossen is. De overheid heeft een verantwoordelijkheid, maar er zijn veel meer spelers, zoals bijvoorbeeld de eigenaar van een pand, die een verantwoordelijkheid hebben in het leegstandsproces.

Vastgoedetalage Achterhoek

De website Vastgoedetalage Achterhoek zet leegstaande, karakteristieke, beeldbepalende en unieke gebouwen in de spotlights. Om te worden ontdekt, om gezien te worden. Want er liggen kansen voor initiatiefnemers, ontwikkelaars, potentiële eigenaren en gebruikers. De panden kennen verschillende bestemmingen, liggen op uiteenlopende locaties en bieden nieuwe mogelijkheden.

Op de website vastgoedetalageachterhoek staat uitgebreide informatie over een aantal beeldbepalende gebouwen in de zeven gemeenten.