Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

B-young thema 4: Pressurecooker, het oplossen van puzzels

Een slecht idee? Puzzel ermee!
Hoe slecht(st)e ideeën leiden tot mooie oplossingen
Vreemde B-young ogen dwingen…

Puzzels

We hebben gewerkt met 4 puzzels:

• CO-2 prestatieladder: Hoe nemen we collega’s mee in het verduurzamingsproces?

• Parkeren rond het gemeentehuis: Hoe lossen wij het parkeerprobleem op?

• Toekomstbestendig verenigingsleven: Hoe creëren we een vitale en duurzame verenigingsstructuur?

• Werven jonge maatjes: Hoe zorgen we ervoor dat er meer jonge maatjes komen?

20 collega’s gingen in vier groepen aan de slag met de puzzels. We konden aan de slag met een aantal werkvormen maar als we een ander idee hadden was dat ook prima.

Werkvormen

  • Het A,B,C model
  • Mindmap
  • Het slechtste idee

De groep werd eerst bijgepraat door de indiener van de puzzel waarna de groep aan de slag ging met een brainstormsessie.

Na een pauze werd er een pitch van ongeveer twee minuten voorbereid. De pitch moest vervolgens plenair gepresenteerd moest worden in het restaurant.

Oplossingen die zijn aangedragen

CO-2 prestatieladder

Maak gebruik van de cijfers zodat onze collega’s een beter beeld krijgen van de verspilling. Hoeveel bomen moeten er bijvoorbeeld gekapt worden voor al die printjes die wij maken? Hoeveel printen wij, hoeveel kilometers dienstreizen declareren wij met elkaar?

Parkeren rond het gemeentehuis

Het blijkt dat niet alle nieuwe medewerkers te horen krijgen dat zij hun auto op het Domo-terrein moeten parkeren. Voor de medewerkers die meerdere keren per dag het gemeentehuis verlaten zou een (elektrische) dienstfiets een uitkomst zijn. Een ludieke oplossing is ook het aanschaffen van een aantal steppen zodat je sneller heen en weer kunt van en naar het Domo-terrein.

Toekomstbestendig verenigingsleven

De vergrijzing en het vertrek van jongere inwoners naar grotere steden leidt er toe dat het aantal leden binnen verenigingen terugloopt. Om verenigingen mee te nemen in het zoeken van een oplossingen lijkt het ons een idee om er niet ‘zomaar’ geld in te blijven steken als gemeente. Hiermee stimuleer je verenigingen om zelf actief mee te zoeken naar (creatieve) oplossingen in plaats van het probleem uitstellen door het probleem uit te stellen met geld. Als de geldkraan dicht gaat verwachten wij dat verenigingen eerder gaan samenwerken met andere verengingen of zelfs fuseren.

Werven jonge maatjes

Er zijn voldoende gepensioneerde maatjes. Er is ook behoefte aan jongere maatjes. Sommige statushouders hebben vragen die zij liever stellen aan een mannelijk of juist vrouwelijk maatje.

Wij denken dat de oplossing in eerste instantie zou kunnen liggen bij ‘Jimmys’. De slogan van Jimmy’s is van jongeren voor jongeren! Zij hebben zelfs al een jaarprogramma waarin allerlei activiteiten zijn opgenomen waarbij jonge statushouders in onze ogen bij aan zouden kunnen sluiten. Een tweede idee is het letterlijk laten aanschuiven van statushouders bij gezinnen met puber kinderen. Zo ontstaan er misschien op een natuurlijke wijze contacten die uit zouden kunnen groeien tot maatje omdat op deze manier de lat wat lager ligt.

Conclusie van deze middag

We hebben kunnen oefenen met verschillende werkvormen en kunnen brainstormen over de puzzels en hun oplossingen. Kortom een geslaagde productieve middag!

Martin Broers: "Ik was blij verrast door de creativiteit en praktische toepasbaarheid van de oplossingen"

Roger Speck: Innovatief en gedegen, een mooi voorbeeld van de zelforganiserende kracht binnen onze organisatie!

De volgende bijeenkomst

Mentaal fit staat gepland op 3 juni 2019 van 16.00 tot 18.00 uur. Nadere informatie hierover volgt later.