Mooi werk!

Onze nieuwe rol om zoveel mogelijk participatie en eigenaarschap te bevorderen geldt naar buiten voor het omgaan met onze inwoners, maar óók intern voor het omgaan met onze medewerkers op de werkvloer. Lees hier hoe onze medewerkers zelforganiserende teams ervaren.

We zien dat overheden steeds meer uitgaan van de leefomgeving van inwoners en aanhaken bij initiatieven van de samenleving, ondernemers en onderwijs.

Dat betekent dat ambtenaren die daarin participeren ook bepaalde handelingsruimte (bevoegdheden) hebben en eigenaarschap laten zien. Traditionele hiërarchische organisatorische harkstructuren passen daar niet zo goed bij. Teamleiders, afdelingsmanagers en sectordirecteuren nemen die verantwoordelijkheid en vrijheid van handelen weg op de werkvloer.

Bij zelforganisatie passen een duidelijke opdracht en verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Ik geloof erin dat als jij en je team zelf resultaatafspraken maakt met het bestuur en de organisatie over dat wat gedaan moet worden, het team gemotiveerder en beter in staat is deze uit voeren.

En door ons te organiseren en te focussen rondom dienstverlening, overheidsparticipatie en bestuurlijke besluitvorming kunnen we veel beter en sneller reageren op de veranderende samenleving.

Erik Hekking, team ICT-Informatievoorziening.
Erik Hekking

Waarom ik, Wendy van Delft, graag in een zelforganiserend team werk

Werken met zelforganiserende teams is even wennen. Waar je voorheen altijd met elk probleem of oplossing eerst naar de leidinggevende moest gaan, ga je nu zelf aan de slag in overleg met je teamgenoten.

Het voordeel is dat je verstand hebt van zaken. Je weet waarom er iets moet gebeuren. Je hebt vakkennis en daarom kun je makkelijk inschatten of iets wel of niet nodig is.
Tenslotte gebeurt het allemaal op de werkvloer en niet in een kantoor van een leidinggevende. Overleg met elkaar is nog belangrijker geworden. Samen zorg je ervoor dat veranderingen plaatsvinden.

Omdat het niet altijd mogelijk is om als team of persoon een beslissing te nemen, is er een concern opdrachtgever. Deze kan het team bijstaan bij het maken van keuzes. En ook als het team niet met de neuzen allemaal dezelfde kant op staan, kan hij/zij nog een doorslaggevende beslissing nemen. Maar over het algemeen neem je als team het heft in eigen hand.

Wanda Sklarek, team HR-advies:

WandaVoor mij betekent zelforganisatie een uitnodiging om ruimte te nemen de dingen te doen op een manier zoals jij zelf denkt dat die het beste is en tot het beste resultaat leidt.
Deze ruimte kun je zien als een medaille met twee keerzijden: enerzijds de vrijheid in ondernemen anderzijds de noodzaak om verantwoording af te leggen over wat je hebt gedaan en waarom je het op deze wijze hebt aangepakt. Dit geldt niet alleen op individueel niveau, maar ook op teamniveau.

In de praktijk ervaar ik dat de ruimte niet oneindig is. We zijn immers met alle collega’s sàmen op weg om de doelen van de gemeentelijke organisatie te verwezenlijken. Om dit te laten slagen is het nodig dat we een gezamenlijke richtingaanwijzer hebben: een kompas om op te koersen. Onder andere de focuspunten in de A3 teamplannen bieden hiervoor houvast. Binnen die richting maak je met je concernopdrachtgever afspraken over de resultaten die je wilt bereiken.

Hóe je vervolgens uitvoering geeft aan de werkzaamheden die nodig zijn, bepaal je met je team. Dit gaat overigens vaak niet vanzelf. Je ontdekt op welke punten je elkaar nodig hebt; je leert elkaars talenten en kwaliteiten (beter) kennen en benutten. En je leert van de dingen die niet goed gaan. Ik ervaar deze organisatievorm als een uitdaging die je prikkelt tot leren, innoveren en samenwerken.

Jean-Michel Veendorp

Jean-Michel Veendorp:
“Er is veel ruimte om naast je eigen functie actief mee te denken in en deel te nemen aan diverse werkgroepen”

Hoe lang werk je bij gemeente Berkelland?

Ik werk sinds 16 mei 2017, via Start People bij de gemeente Berkelland. Sinds 1 maart 2018 ben ik in vaste dienst gekomen. Ik heb het naar mijn zin, de gemoedelijke sfeer van ons-kent-ons sfeer vind ik erg prettig.

Wat voor vooropleiding heb je gedaan?

Ik heb in 1994 Sociale Dienstverlening in Hengelo (ov) gedaan.

Welke rol vervul je binnen de organisatie?

Samen met 3 collega’s op de backoffice en 8 regisseurs (zij komen bij de aanvragers van een voorziening thuis en bespreken wat er nodig is) vormen we het Team Voormekaar Eibergen. Onderling adviseren en sparren we elkaar. Als medewerker backoffice is het mijn taak om het verslag, dat de regisseur na een keukentafelgesprek heeft opgesteld, te toetsen. Ik kijk of de wettelijke regels zijn opgevolgd en of de inhoudt klopt. Zodra ik het verslag heb goedgekeurd, zet ik de voorziening in het systeem en bericht ik dat de zorgaanbieder. Vervolgens stel ik de beschikking op, onderteken deze en gaat het naar de cliënt.  
Een ander onderdeel van mijn werk is dat ik ook zorg draag voor betalingen. Het gaat dan om geleverde voorzieningen als bijvoorbeeld een traplift, scootmobiel of rolstoel. Omdat ik regelmatig contact onderhoudt met zorgaanbieders, leveranciers en cliënten, is het belangrijk dat ik kennis heb van Wmo, Jeugdwet, Wlz, Zvw, pgb en CAK.  

Waarom heb je ervoor gekozen om voor gemeente Berkelland te werken?

Ik werk sinds 1994 binnen de Wmo en een paar jaar geleden heb ik door bezuinigingen ander werk moeten doen. De Wmo-werk bleef mij altijd trekken. In huidige mijn baan ben ik vooral generalist en behandel ik alle voorzieningen. Als ik soortgelijke functie in een grotere stad had gehad dan ik me alleen op 1 soort voorziening moeten richten.
Gezien de samenstelling van het team kon ik sinds dit voorjaar een vast contract krijgen. Een bijkomend voordeel is de reisafstand vanuit mijn woonplaats Almelo, die is goed te doen.

Hoe vind je het om voor gemeente Berkelland te werken?

Erg fijn. Er is hier veel ruimte om, naast je eigen functie, actief mee te denken in en deel te nemen aan diverse werkgroepen. Zo kun je je eigen talenten nog meer gebruiken. Ook ten aanzien van A3 (teamplannen) kun je je eigen wensen en kwaliteiten kenbaar maken en er ook iets mee doen binnen het team. Dan is het helemaal leuk wanneer je inbreng ook uitgevoerd wordt. Zoals ik al aangaf, vind ik de sfeer binnen deze gemeente erg fijn.

Hoe is het om in een zelforganiserend team te werken?

Het is leuk om je eigen ideeën kenbaar te kunnen maken en mee te kunnen discussiëren over diverse zaken. Soms kan dit wel eens leiden tot discussies: in die gevallen is het handig dat een proces-medewerker of concernopdrachtgever (leidinggevende) ergens een klap op kan geven, zodat discussies geen eigen leven gaan leiden. Bij sommige ontwikkelingen zijn we nog wel zoekende.

Wat is typisch Berkelland?

Onze organisatie is volop in ontwikkeling en toekomstgericht. Voor mij is de gemoedelijke relaxte sfeer erg belangrijk. Samen gaan we ervoor. Het zijn allemaal harde werkers en sociale medewerkers. Binnen onze organisatie heerst er een fijne informele sfeer. Er is meer begrip voor elkaar zowel op het werkvlak als in het privéleven. Uiteraard is er wel eens wrijving, maar dit vind je overal. Ik ervaar die situaties niet als vervelend, maar als iets waar we wat mee kunnen.

Jolanda Mennneken:
“Voor mijzelf is het een uitdaging om voor het zelforganiserend team HRM-aanspreekpunt te zijn. Het is elke dag weer bijleren voor mijzelf en het team”
Jolanda Manneken

Wat voor vooropleiding heb je gedaan?

Ik ben een echt praktijkmens. Na de Havo wist ik niet zo goed wat ik wilde. Mijn hart lag bij schoonheidsspecialiste/visagiste. Heb na de Havo dan ook een visagistenopleiding gevolgd. In deze beroepstak lag het werk niet voor het oprapen. Ik kreeg het aanbod van de destijds bestaande Stichting Werkprojecten om tijdelijk te gaan werken bij de zogenaamde typekamer van de gemeente Eibergen. Een mooi begin van mijn carrière bij de gemeente.

Hoe lang werk je bij gemeente Berkelland?

Ik werk sinds 1988 bij de gemeente Berkelland. In 2005 is deze gemeente gefuseerd met een aantal andere gemeenten. Dus, vanaf 2005 ben ik werkzaam bij de gemeente Berkelland.

Welke rol vervul je binnen de organisatie?

Mijn functie is bestuursecretaresse. Ik ben secretaresse van de burgemeester, een wethouder, de gemeentesecretaris en de drie concernopdrachtgevers.
In het kort betekent dit, dat ik ze ondersteun bij hun dagelijkse werk (onder andere afspraken maken, voorbereiding van de afspraken, organiseren van diverse bijeenkomsten).

Waarom heb je ervoor gekozen om voor gemeente Berkelland te werken?

Het was niet een bewuste keuze van mij om bij een gemeente te gaan werken. Ik had (met de nadruk op had) een nogal suffige indruk van een gemeente toen ik 17 jaar was. Maar al snel bleek niets minder waar. Heb er nooit spijt van gehad dat ik deze keuze heb gemaakt.

Hoe vind je het om voor gemeente Berkelland te werken?

Elke werkdag ga ik met plezier naar mijn werk. Een mooie organisatie met fijne collega’s, waar goed wordt samengewerkt. Ook een organisatie waar ik uitgedaagd word om van mijn talenten gebruik te maken. En deze talenten hoeven niet per se gerelateerd zijn aan mijn functie.

Hoe is het om in een zelforganiserend team te werken?

In het begin heel spannend om onderdeel te worden van een zelforganiserend team. Zoeken, rollen toebedelen, elkaar leren kennen, etc. Maar al snel bleek in ons Team Bestuursondersteuning dat we elkaar nodig hebben om het bestuur (college van burgemeester en wethouders en directie) goed te ondersteunen (zoals onze teamnaam al zegt). Binnen dit team samen besluiten nemen, dus korte lijnen. Voor mijzelf is het een uitdaging om voor het team HRM-aanspreekpunt te zijn. Het is elke dag weer bijleren voor jezelf maar ook zeker voor het team.

Wat is typisch Berkelland?

Als rasechte Berkellander (in Berkelland geboren en getogen en werkzaam bij de gemeente Berkelland) vind ik de nuchterheid typisch Berkelland.

Anita Markerink:
“Het werken in een zelforganisatie is nog even wennen, maar langzamerhand komt er flow in”
Anita

Hoe lang werk je bij gemeente Berkelland?

Ik ben sinds 1988 als ambtenaar bij de gemeente Eibergen begonnen. In 2005 zijn de gemeenten Eibergen, Borculo, Neede en Ruurlo met elkaar gefuseerd en zijn we gemeente Berkelland geworden.

Wat voor vooropleiding heb je gedaan?

Ik heb eerst de MAVO, HAVO en daarna Schoevers secretaresse gedaan. Vervolgens bij de Bestuursacademie Velp AJZ en BABZ afgerond.

Welke rol vervul je binnen de organisatie(functie)?

Tot 2016 was mijn specialisatie vooral burgerzaken en dienstverlening bij het Klant Contact Centrum (KCC). Inmiddels verleen ik vergunningen aan organisaties en personen die evenementen organiseren. Ook taken vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening en Drank en Horecawet zijn een deel van mijn werk. Door de jaren heb ik dus diverse functies gehad en tegenwoordig ben ik naast mijn werk ook HR-aanspreekpunt voor mijn collega’s binnen ons Team Dienstverlening en BOA’s. Ook zit ik in de OR van onze organisatie.

Waarom heb je ervoor gekozen om voor gemeente Berkelland te werken?

De mooie vacature van medewerkster bureau tekstverwerking kwam in 1988 voorbij. Ik werkte toen nog bij een accountantskantoor. Na 6 jaar wilde ik toch wat meer met mijn secretaresse opleiding doen. De gemeente stond toen al bekend als een goede werkgever. Het was ook nog in mijn woonplaats Eibergen, mooier kon ik het niet krijgen. Dus, ik was blij dat ik werd aangenomen en de overstap kon maken naar de gemeente. Door allerlei veranderingen in de organisatie en in mijn functie ga ik - ook na 30 jaar - nog met plezier naar mijn werk.

Hoe vind je het om voor gemeente Berkelland te werken?

Ik voel me daar prima bij, ondanks alle vooroordelen die er over ambtenaren bestaan. Die leg ik snel naast me neer. We zijn een levendige organisatie, waarbij voor verandering veel ruimte is. Geen dag is hetzelfde, zowel op organisatorisch gebied als in de functies. Het werken in een zelforganisatie is nog even wennen. Ik heb lang gewerkt in een organisatie met een directe leidinggevende. Langzamerhand komt er meer flow in en weten we wat het werken in een zelforganisatie inhoudt. Ook als team vergt het extra werk. Die zelforganisatie had meer voorbereid moeten worden.

Hoe is het om in een zelforganiserend team te werken?

Bepalend hierbij is wel in welke mate het team bereid is om hiermee aan de slag te gaan. Dan leer je als team van en met elkaar hoe dit aan te pakken. Door de concernopdrachtgever word je bij lastige (personele) taken wel bijgestaan. Dit geeft dan wel duidelijkheid welke richting je neemt als team. Bij de start was dit nog niet helemaal helder.
Ook HRM-taken zijn bij de start van de zelforganisatie niet duidelijk genoeg gemaakt voor die medewerkers. De aanloopfase liet daarin te wensen over. Inmiddels is het signaal goed overgekomen. Er is een HR-café en zijn er PR-casemanagers ingezet. Er ligt voor ons als team wel een uitdaging om zelforganiserend ook als zelfverantwoording te laten gelden.

Wat is typisch Berkelland?

Wanneer er nieuwe ideeën worden ingebracht, is men sceptisch. Er heerst eerst een stemming van ‘moet dat nu zo nodig?”. Het enthousiasme is niet direct aanwezig. Gaandeweg kan dat wel ontstaan. Ik vind het wel prettig dat de mogelijkheden er zijn om mee te denken en te praten. Zeker als OR-lid kun je daar optimaal gebruik van maken.