Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Aanvalsplan voor versterken landschapselementen

Gemeente Berkelland gaat aan de slag met het versterken van de biodiversiteit en de landschappelijke kwaliteit. Met het project ‘Groenblauwe dooradering’ wil de gemeente een bijdrage leveren aan Europese verplichtingen, schoon water, klimaat, landschap en biodiversiteit. Dit doet ze samen met partners als maatschappelijke organisaties, bedrijven, provincie en waterschap.

Wethouder Hans van der Noordt: “De gemeente Berkelland staat bekend om zijn aantrekkelijke en gevarieerde landschap en haar kenmerkende flora en fauna van het coulisselandschap. We streven in samenwerking met verschillende stakeholders naar het versterken van deze landschappelijke verscheidenheid en het verhogen van de biodiversiteit.”

Provinciale subsidie

De provincie Gelderland heeft financiële middelen beschikbaar gesteld aan de gemeente Berkelland voor hoofdzakelijk het aanleggen en herstellen van de groenblauwe dooradering die bestaat uit houtwallen, houtsingels, struwelen, bomenrijen en poelen. De biodiversiteit en de verschillende landschapstypen in Berkelland gaan hiervan sterk profiteren.

Inwoners kunnen weer nieuwe subsidie aanvragen

De subsidieregeling groenblauwe dooradering Berkelland 2023-2024 is voor een groot deel een voortzetting van de bekende landschapsregeling, waar de provincie mee is gestopt. Door deze nieuwe subsidieregeling kunnen inwoners weer subsidies aanvragen voor het versterken van landschapstypen en de biodiversiteit.