Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Enquête voor de omgevingsvisie van de gemeente Berkelland!

De gemeente Berkelland is bezig met een visie voor de toekomst van heel Berkelland. Daarvoor is de input van inwoners en ondernemers erg belangrijk. Het gaat immers om uw toekomst! Deze omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen onder andere ruimte, water, milieu, natuur, landschap, wonen en werken, verkeer en vervoer en cultureel erfgoed. Daarnaast krijgen onderwerpen als gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, zelfredzaamheid, participatie en de inclusieve samenleving een plek.

Binnen de visie is het belangrijk om bepaalde richtingen en keuzes vast te leggen. Met deze enquête vragen we u als inwoner en/of ondernemer naar uw visie op de toekomst van Berkelland en toetsen we de ambities zoals die nu zijn geformuleerd.

Dus heeft u een paar minuten om uw input te geven? Ga dan naar www.gemeenteberkelland.nl/omgevingsvisie om de enquête in te vullen. Invullen kan tot 6 april.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Moventem. Lukt het u niet om de enquête digitaal in te vullen, dan kan Moventem u deze op papier toesturen. Belt u dan met 0575-843 738.

Inwoners die onderdeel uitmaken van het inwonerpanel Berkelland Spreekt hebben de enquête al ontvangen.

Eerder doorlopen traject en participatie

In 2021 heeft de gemeente Berkelland u ook als inwoners betrokken in het proces van de omgevingsvisie. Dit was toen met digitale bijeenkomsten voor de verschillende kernen. Zo hebben we een eerste beeld gekregen van de kwaliteiten en opgaven voor Berkelland. In 2021 heeft dit geleid tot een vastgesteld overdrachtsdocument. We zijn nu bezig om een concept van de omgevingsvisie op te stellen.

Inwoners- en ondernemersbijeenkomst op 5 april 19.30 uur bij HCR Prinsen in Haarlo

Op 5 april organiseert de gemeente een bijeenkomst voor bewoners en ondernemers rondom de omgevingsvisie. Tijdens deze avond lichten we het proces en doel van de omgevingsvisie toe. Ook zal hier het gesprek gevoerd worden over de te maken keuzes die terecht komen in de omgevingsvisie.
U bent van harte uitgenodigd.