Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Sport- en cultuurverenigingen en -instellingen krijgen compensatie OZB over 2022 en 2023

Berkellandse sport- en cultuurverenigingen en – instellingen met een eigen accommodatie in de gemeente, worden voor de jaren 2022 en 2023 gecompenseerd voor betaalde Onroerende zaakbelastingen (OZB). Hiervoor is in totaal 300.000 euro beschikbaar.

Hoogte subsidie 100%

Onder de regeling vallen onder andere sportverenigingen, zwembaden, muziekverenigingen en musea met een eigen accommodatie. De subsidie bedraagt 100% van de betaalde OZB-aanslag in Berkelland over 2022 en 2023. Sport- en cultuurverenigingen of -instellingen krijgen hierover medio april een brief van de gemeente en hoeven dus niets te doen.

Steuntje in de rug

Met deze subsidie krijgen de Berkellandse verenigingen en instellingen een steuntje in de rug in een tijd waar kosten stijgen door bijvoorbeeld energielasten en inkomsten afnemen.

Met dit collegebesluit wordt zo goed als mogelijk uitvoering gegeven aan een raadsmotie om verenigingen voor OZB te compenseren. Verenigingen zonder accommodatie worden vooralsnog niet gecompenseerd. Dat aspect wordt opnieuw bekeken na vaststelling van de sportvisie.

Overzicht sport- en cultuurverenigingen op website

Op onze website staat een overzicht van de sport- en cultuurverenigingen en -instellingen die in beeld zijn bij de gemeente voor de tegemoetkoming. Sport- en cultuurverenigingen en -instellingen met een eigen accommodatie, die niet op deze lijst staan en wel in aanmerking denken te komen, kunnen de subsidie vanaf medio april digitaal aanvragen via de website van de gemeente.

De subsidie wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 uitgekeerd.