Boomwensplekken: Waar wenst u een boom in Berkelland?

Wilt u uw straat of de omgeving vergroenen met één of meerdere bomen? Dan kunt u dat vanaf nu laten weten! Geef uw boomwens door via de knop hieronder. De gemeente Berkelland hoopt op die manier zo’n 200 extra bomen te kunnen planten. In overleg met de aanvrager bekijkt de gemeente of de plek geschikt is en hoe uitvoering kan worden gegeven aan de ingediende boomwens.

Waarom boomwensplekken?

De raad is bij de begroting 2021 akkoord gegaan met de uitvoering van het plan ‘Meer bomen in Berkelland’. Het plan is gericht op natuurbewustzijn, biodiversiteit en CO2 reductie. In totaal bestaat ‘Meer bomen in Berkelland’ uit 4 onderdelen. Een onderdeel hiervan is de actie boomwensplekken. De gemeente gaat nu starten met de uitvoering van dit onderdeel, waarbij u als inwoner een wens kunt aangeven voor een extra boom in het openbaar gebied.

Hoe kunt u een boomwens indienen?

Op deze pagina kunt u als inwoner van Berkelland aangeven waar u, individueel of als buurt, een boom zou willen en waarom. Het moet gaan om een plek in de openbare ruimte. Een boomwens indienen kan tot 1 december 2021.

In gesprek over locatie, boomkeuze en moment van planting

Per ingediende boomwensplek bekijken wij of het planten van de boom ook echt mogelijk is. Soms kan het niet, bijvoorbeeld omdat er kabels of leidingen liggen, er te weinig ruimte is, of als het vanwege de veiligheid niet kan. Mocht dat zo zijn, dan ontvangt u daar bericht over en wordt eventueel gekeken naar alternatieven. Als de plek geschikt is, overleggen wij met u om verdere afspraken te maken over onder andere een passende boomkeuze, moment van planting en onderhoud.

Wat is het verhaal bij uw boomwensplek?

Het kan zijn dat u graag een boom geplant ziet bij een plek waar u goede herinneringen bewaart. Staat een boomwensplek voor uw buurt juist voor een nieuw begin of wilt u graag uw straat opfleuren? We zijn benieuwd naar deze verhalen en delen er de komende tijd een aantal.