Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Carbid

Het afsteken van carbid is toegestaan op Oudejaarsdag tussen 10.00 en 18.00 uur. Wanneer u gaat carbidschieten, moest u dit voor 24 december bij ons melden met de exacte locatie.

Het carbidschieten mag als:

  • het plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 18.00 uur
  • het plaatsvindt buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste 100 meter van woningen en 300 meter van gebouwen of andere voorzieningen waarin dieren verblijven
  • het schootsveld tenminste 100 meter bedraagt
  • in dit schootsveld geen toeschouwers of andere personen zijn
  • in het schootsveld geen openbare wegen of paden liggen
  • degene die met carbid schiet is niet onder invloed van alcohol en drugs. Hij/zij neemt alle mogelijke maatregelen om gevaar voor mens en dier te voorkomen. Als er sprake is van carbid schieten door een persoon onder de achttien jaar is er een toezichthouder aanwezig. Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, niet onder invloed van alcohol en drugs is. Deze persoon is altijd in staat om aanwijzingen te geven aan de carbidschieter en kan zijn handelingen altijd verhinderen
  • als we ons houden aan alle coronamaatregelen uit de ministeriĆ«le regeling waaronder de groepsgrootte. We houden 1,5 meter afstand van mensen die niet tot ons huishouden behoren