Ondernemers en het coronavirus

Ondernemers en zelfstandigen hebben veel vragen rondom het coronavirus. Op deze pagina leest u meer informatie over ondernemen en het coronavirus.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u antwoorden op veel gestelde vragen van ondernemers over het coronavirus. Of bel het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid: 0800 1351. De Kamer van Koophandel heeft een speciaal hotline-nummer voor ondernemers: 0800 2117.

Steun- en Herstelpakket vanuit de overheid

Einde steunpakketten voor banen en economie per 1 oktober

Lees voor meer informatie over einde steunpakketten op de website van de Rijksoverheid.

Vanuit de overheid zijn er meerdere regelingen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met de regelingen kunt u bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of een tegemoetkoming in uw loonkosten. Andere regelingen maken het makkelijker om aan krediet te komen. Tot eind juni 2021 is het coronasteunpakket van kracht, enkele regelingen lopen langer door.

  • Om banen en inkomens te beschermen heeft het kabinet een tegemoetkoming in de loonkosten in het leven geroepen voor bedrijven die omzetverlies lijden. Tot en met 30 juni 2021 kunt u via het UWV een zogenoemde NOW-aanvraag doen (Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid) voor de maanden april, mei en juni 2021. Als u gebruikmaakt van deze regeling, dan bent u verplicht om uw werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. De regeling NL leert door kan u hierbij helpen.
  • Het kabinet stelde €300 miljoen beschikbaar voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) verstrekken deze Corona-overbruggingslening (COL).
  • Heeft u geen werk meer voor (een deel) van uw personeel vanwege het coronavirus dan kunt u wellicht beroep doen op de al bestaande werktijdverkortingsregeling.
  • Vanwege teruglopende omzet of uitgestelde betalingen kunt u liquiditeitsproblemen hebben. Sommige banken willen een overbruggingskrediet afsluiten of een ophoging van uw rekening courant. Voor deze banken riep de overheid de BMKB (Borgstellingsregeling MKB) in het leven.
  • De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een versoepeling van het reguliere Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Alle informatie over deze regeling vindt u op de website van de uitvoerder, ROZ. Een aanvraag kunt u digitaal indienen.
  • Komt u toch acuut in de financiële problemen, dan biedt ROZ schuldhulpverlening. In eerste instantie is dit erop gericht om weer financieel gezond te worden. Lukt dit niet, dan ondersteunt ROZ ook bij een goede beëindiging van uw bedrijf.
  • Ook kunt u de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Hulp voor ondernemers bij heroriëntatie

De gemeenten Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) adviseren ondernemers bij het maken van keuzes voor de toekomst. Zo kunt u onder meer hulp krijgen als u zich wilt heroriënteren. Alle ondernemers, ook zzp’ers, kunnen zich hiervoor gratis aanmelden via ROZ, info@rozgroep.nl of 074 241 51 00. Maakt u gebruik van de Tozo3-regeling, dan neemt ROZ zelf contact met u op.

Gevarieerd ondersteuningsaanbod

De ondersteuning biedt ruimte voor maatwerk. Heroriëntatie is er voor ondernemers die:

  • een andere weg in willen of moeten slaan met hun bedrijf, en nadenken over een ander businessmodel
  • financiële vragen of schulden hebben
  • willen stoppen met hun bedrijf en zich willen oriënteren op scholing of een baan in loondienst

TONK; extra tegemoetkoming voor inwoners met plotselinge inkomensdaling

Bent u door corona een groot deel van uw inkomen kwijtgeraakt, dan kunt u een extra tegemoetkoming van de gemeente krijgen. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is speciaal voor inwoners die noodzakelijke kosten zoals huur, hypotheek of de energierekening niet meer kunnen betalen. De tegemoetkoming is voor inwoners van Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk en is tot 31 juli 2021 aan te vragen bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA). Dit kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. De gemeenten Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk hanteren een maximumvergoeding van €1.500 per maand, afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Wie komt voor de tegemoetkoming in aanmerking?

U komt voor de vergoeding in aanmerking als er sprake is van meer dan 25% inkomensdaling (verschil tussen het huidige en het voormalige huishoudinkomen).

Aanvragen van de tegemoetkoming

U kunt de tegemoetkoming aanvragen via de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA). Mail naar info@socialedienstoostachterhoek.nl of bel 0544 474 200.

SMART Overbruggingsplan MKB

De provincie Gelderland zet €2 miljoen in om bedrijven te helpen sterker uit de coronacrisis te komen. Door uw bedrijfsvoering te vernieuwen en te investeren in sociale innovatie kunt u zich klaarmaken voor de toekomst. U kunt daarvoor een maximale bijdrage van € 25.000 krijgen vanuit het SMART Overbruggingsplan MKB van kracht.

Naoberkrediet 2.0 

Achterhoekse ondernemers verenigd in Achterhoek Verbindt en het bestuur van Naoberkrediet openden een loket voor financieel advies. Ervaren ondernemers kunnen u adviseren en coachen, dit gebeurt volledig onafhankelijk en zonder winstoogmerk.

Achterhoeks Talentenfonds

Op IJver is een talentenfonds dat u kan helpen als u zich wilt laten omscholen om in een kansrijk beroep aan de slag te gaan. U kunt hier een scholingsvoucher van € 3500 krijgen.