Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De Omgevingswet

Vanaf 2022 krijgen inwoners en initiatiefnemers te maken met de Omgevingswet. In die wet vindt u alle regels die te maken hebben met bouwen, water, natuur, bodem, lucht, milieu, landschap, verkeer, veiligheid, gezondheid enzovoort. Alles komt samen in het digitale Omgevingsloket.

Een gezonde, veilige leefomgeving en goede omgevingskwaliteit

De belangrijkste doelen van de Omgevingswet zijn een gezonde, veilige leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.

We gaan samen met inwoners en ondernemers gewenste ontwikkelingen mogelijk maken. Niet meer ‘nee, tenzij’, maar ‘ja, mits’.

Omgevingsvisie

Voordat de Omgevingswet er is, moet iedere gemeente een omgevingsvisie opstellen. Dat geldt ook voor de gemeente Berkelland. In deze visie komt te staan hoe we willen dat Berkelland er in de toekomst uitziet. Wat vinden we belangrijk? Welke ambities hebben wij? En wat zijn onze uitdagingen? Hoe denken we over zonneakkers en windmolens, over landschap en natuur, over bereikbaarheid en leefbaarheid? Al deze vragen proberen we samen met inwoners te beantwoorden.

In dit filmpje geven we u vast een beeld van onze ambities.