Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Subsidieregeling Berkelland bespaart

De Subsidieregeling Berkelland bespaart 2023-2026 is bedoeld voor energiebesparende maatregelen aan uw woning. De subsidie is eenmalig maximaal € 500 als de kosten € 1.500 of meer zijn. Zijn de kosten minder dan € 1.500? Dan krijgt u een derde van de kosten vergoed.

Voorwaarden

 • De subsidie is alleen bedoeld voor eigen woningen met een woonbestemming in de gemeente Berkelland
 • U bent zowel eigenaar als bewoner
 • U kunt tot uiterlijk 31 december 2026 een aanvraag indienen
 • De regeling duurt totdat het beschikbare budget op is
 • De energiebesparende maatregelen moeten worden uitgevoerd binnen 1 jaar na de datum van de subsidieverlening.
 • Aanpassingen aan de woning die de oppervlakte vergroten komen niet in aanmerking
 • De subsidie is niet voor nieuwbouw

Let op

De werkzaamheden mogen niet voor 1 januari 2023 uitgevoerd zijn.

Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen

 • Dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.
  (De isolatie van de vloer van de niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie.)
 • Vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.
 • Gevel- of spouwmuurisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren door het aanbrengen van spouwmuurisolatie in bestaande spouw (geen verplichte Rd-waarde) of aanbrengen van andere gevelisolatie, waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rd-waarde) 2,5 m2 K/W is.
 • HR++(+) isolatieglas ter vervanging van bestaand glas inclusief eventuele vervanging van de kozijnen, door het aanbrengen van HR++(+) glas met een U-waarde van 1,2 W/m2K of kleiner.
 • Duurzame of energiezuinige warmte-installatie voor warm tapwater en/of het
  verwarmen van een ruimte. Maatregelen die bijdragen aan het aardgasvrij- ready of aardgasvrij maken van een woning, hieronder vallen onder meer (hybride) warmtepomp of zonneboiler.
  Verlaging energieverbruik warmte-installatie. Maatregelen die het energieverbruik verlagen van de warmte-installatie voor warm tapwater en/of het verwarmen van een ruimte.
 • Duurzame elektriciteitsopwekking en -opslag. Zonnepanelen en thuisbatterij voor elektriciteitsopslag.

Burenbonus

Wilt u voor de ‘Burenbonus’ in aanmerking komen? Dan moeten 6 aanvragen uit de gemeente tegelijk worden ingediend (in een tijdspad van een week). Het hoeven niet 6 dezelfde maatregelen te zijn. Het subsidiebedrag is dan maximaal € 750. De minimale besteding moet € 2.250 zijn.
Onder buren verstaan we bij deze subsidieregeling mensen die in de gemeente Berkelland wonen. U hoeft dus niet letterlijk buren van elkaar te zijn. Als u in aanmerking wilt komen voor de burenbonus moet elke aanvrager de naam en adresgegevens van de overige aanvragers op het aanvraagformulier invullen.

Procedure

 1. U vult de digitale aanvraag in. U maakt hierbij gebruik van DigiD. Lukt het niet om een aanvraag digitaal in te dienen? Neem dan contact met ons op: 0545 250 250.
 2. Wij beoordelen de aanvraag. Is deze volledig dan nemen wij de aanvraag in behandeling en ontvangt u van ons een subsidiebesluit.
 3. U kunt met de werkzaamheden van de aangegeven maatregelen beginnen als de subsidie is toegekend.
 4. Na uitvoering van de werkzaamheden stuurt u het uitbetalingsformulier in. Op het formulier staat aangegeven welke informatie u moet verstrekken.
 5. Op basis van de verstrekte gegevens beoordelen wij of u in aanmerking komt voor de definitieve subsidie. U mag ervan uitgaan dat wij betalen als u de werkzaamheden volgens de voorwaarden heeft uitgevoerd. U ontvangt van ons een brief met daarin het besluit. Wij betalen de subsidie binnen 6 weken na dagtekening van de brief.

Advies nodig over isolerende maatregelen?

Heeft u hulp nodig bij het kiezen welke isolerende maatregel(en) het best passen bij uw woning, wensen en mogelijkheden? Dan kunt u terecht op de website van Energieloket Achterhoek of bel 0314 820 360.