Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Werkzaamheden buiten bebouwde kom

Als u buiten de bebouwde kom woont of in een beschermd stads- of dorpsgezicht, dan gelden er soms wat andere regels voor u. Dat is afhankelijk van het geldende bestemmingsplan in uw omgeving. Wilt u een weg of pad aanleggen, een sloot graven of een wal ophogen? Check dan eerst of u hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft.

Doe de check

Via de ‘vergunningcheck’ op het Omgevingsloket kunt u zelf eenvoudig zien of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Vraag een vergunning aan

Wanneer uit de vergunningcheck blijkt dat u een vergunning nodig heeft dat kunt u deze direct digitaal aanvragen. U heeft hiervoor als inwoner DigiD nodig. Bent u ondernemer, dan moet u zich identificeren met eHerkenning.

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning (aanlegvergunning) kost geld. Hoeveel dat is, kunt u zien in de legestabel. Moet er ook een projectbesluit genomen worden of moet worden afgeweken van het bestemmingsplan, dan komen er nog extra kosten bij.