Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie onderzoekt of de gemeenteraad en het college goed hun werk doen. De Rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderzoeken zij doet. Bij de onderwerpen die zij onderzoekt wordt gekeken of het voor de inwoners oplevert wat bedoeld is, maar ook of tijd, kennis en geld daarvoor goed zijn ingezet. En ze onderzoekt of het werk voldoet aan de wet en regels.  

Rekenkamercommissie is verplicht

Elke gemeente is verplicht om een rekenkamer of rekenkamercommissie te hebben. De Rekenkamercommissie Berkelland is onafhankelijk en bestaat uit externe leden. Dit betekent dat er geen raadsleden lid zijn van deze commissie.

Op dit moment bestaat de rekenkamercommissie uit:

  • W. van Deursen (voorzitter)
  • A.M.F. Oldenhof (lid)
  • A.A. de Boer (lid)

Taken Rekenkamercommissie

De commissie doet jaarlijks minimaal 1 groot onderzoek en een aantal kleinere onderzoeken. De commissie bekijkt onder andere of:

  • de onderwerpen actueel zijn en een groot maatschappelijk of financieel belang hebben
  • de onderwerpen direct of indirect het belang van inwoners of organisaties raken
  • het onderzoek kan leiden tot verbeteringen

Iedereen kan ideeën aandragen voor onderzoek

Heeft u ideeën voor een mogelijk onderzoek? Iedereen kan ideeën aandragen. Neem daarvoor contact op via griffie@gemeenteberkelland.nl of 0545 250 805.