Inspreken tijdens een commissie- of raadsvergadering

Tijdens een commissie- of raadsvergadering heeft u de mogelijkheid om (online) in te spreken. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffie.

Aanmelden om in te spreken

Wilt u inspreken? Meld u dan aan bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering. Dit kan telefonisch: 0545 250 805 of per e-mail: griffie@gemeenteberkelland.nl. Als u zich heeft aangemeld voor het inspreken ontvangt u van ons een e-mail met een uitleg.

U krijgt voor het inspreken in een commissie- of raadsvergadering 5 minuten de tijd. Hierna krijgen alle leden de ruimte om vragen te stellen, maar is er geen ruimte voor een gesprek. U kunt bij de commissie- of raadsvergadering 1 keer inspreken over hetzelfde onderwerp.

Bij raadsvergaderingen kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor onderwerpen die niet op de agenda staan.

Als u inspreekt over een onderwerp dat op de agenda staat krijgt u direct na de behandeling van dat onderwerp het laatste woord. U krijgt dan de mogelijkheid om tot slot nog iets te zeggen. Er vindt geen gesprek plaats.

Agenda en vergaderstukken

Kijk voor de datum, tijd, agendapunten en bijbehorende stukken van een vergadering in het online vergaderschema. Voor vragen kunt u contact opnemen met de griffie via 0545 250 805.

Vanuit huis meekijken

U kunt alle raads- en commissievergaderingen vanuit huis live meekijken. Ook kunt u vanaf de volgende dag de vergadering terugkijken. Het is dan ook mogelijk om fragmenten terug te kijken, bijvoorbeeld per agendapunt of per spreker.