Overlast, klachten en bezwaar

Ervaart u overlast of wilt u een klacht indienen of bezwaar maken? Lees hier welke mogelijkheden u heeft.

Klachten over de openbare ruimte

Heeft u een klacht over een lantaarnpaal die niet werkt, stankoverlast, afval voor uw huisdeur of een losliggende stoeptegel? Dan geeft u dit door via Melding Openbare Ruimte. Dit kan digitaal zowel anoniem als met DigiD. U kunt uw klacht ook telefonisch aan ons melden, dit is vooral handig wanneer er snel gehandeld moet worden. Bel dan 0545 250 250.

Klacht over de gemeente

De gemeente Berkelland wil haar taken zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over de manier waarop een medewerker of bestuurder u behandelt. Of misschien bent u het niet eens met iets dat de gemeente heeft gedaan. U kunt hierover een klacht indienen.

Indienen van de klacht

 • digitaal via bovenstaand klachtenformulier
 • schriftelijk, door een brief of e-mail te sturen naar de gemeente met een omschrijving van uw klacht. Dateer de brief, zorg ervoor dat uw naam, adres en handtekening erin staan en voeg kopie├źn bij van eventuele stukken
 • telefonisch

Afhandeling van de klacht

U krijgt altijd schriftelijk een ontvangstbevestiging. Hierin staat ook hoe de procedure verder verloopt; wie behandelt de klacht en hoe lang gaat het duren. Vindt u dat de gemeente uw klacht niet goed afhandelt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

Termijn voor indienen van bezwaar

Zorg er voor dat u een bezwaarschrift indient binnen 6 weken nadat de gemeente de beslissing heeft genomen. Als uw bezwaarschrift niet binnen deze termijn door de gemeente is ontvangen, loopt u het risico dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk behandeld wordt.

Indienen van bezwaar

U kunt uw bezwaar zowel digitaal als schriftelijk indienen. Digitaal via bovenstaande knop. Schriftelijk, door een brief te sturen naar de gemeente met daarin:

 • uw naam, adres en handtekening
 • de datum van het bezwaarschrift
 • een omschrijving van de beslissing waartegen uw bezwaarschrift is gericht (bij voorkeur een kopie van de beslissing bijvoegen)
 • de redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente

Stuur uw bezwaarschrift op naar:
Gemeente Berkelland
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 200
7270 HA  BORCULO

Behandeling van uw bezwaar

Uw bezwaarschrift wordt door een onafhankelijke commissie behandeld. In de meeste gevallen wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting en kunt u uw bezwaarschrift mondeling toelichten. De onafhankelijke commissie brengt een advies uit aan de gemeente over het bezwaarschrift. De gemeente neemt daarna een beslissing op het bezwaarschrift, uiterlijk binnen 18 weken na het einde van de bezwarentermijn van 6 weken.

In beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. Zorg er voor dat u een beroepschrift indient binnen 6 weken nadat de gemeente de beslissing op bezwaar heeft genomen.

Een beroepschrift bestaat uit:

 •  naam, adres en handtekening
 • de datum van uw beroepschrift
 • een omschrijving van de beslissing (op bezwaar) waartegen uw beroepschrift is gericht (bij voorkeur een kopie van de beslissing bijvoegen)
 • de reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift.

Onderaan de beslissing op bezwaar leest u bij welke instantie u uw beroepschrift kunt indienen.

Te late beslissing van de gemeente

De gemeente probeert altijd om een aanvraag of bezwaar goed af te handelen. Dat betekent dat wij ook op tijd een beslissing toesturen. Als dit niet lukt, dan heeft u recht op een vergoeding.

Aanvragen vergoeding

U kunt een vergoeding vragen door een brief of e-mail te sturen naar het college van burgemeester en wethouders.

In de brief moet het volgende staan:

 • naam en adres
 • datum waarop u de brief schrijft
 • omschrijving van de aanvraag of het bezwaarschrift
 • datum en nummer van de ontvangstbevestiging die u kreeg
 • nummer van de rekening waarop u de vergoeding wilt ontvangen
 • uw handtekening

De gemeente Berkelland moet binnen 2 weken een beslissing nemen op uw aanvraag om een vergoeding.

Overlast van bedrijven

Bedrijven kunnen soms ook voor overlast zorgen, denk aan geluid-, geur- of stofoverlast. Heeft u een milieuklacht over een bedrijf bij u in de buurt? Meld dit dan rechtstreeks bij het provincieloket S@men. Daar worden alle klachten geregistreerd en voor afhandeling doorgegeven aan de juiste instantie.

Indien klacht

Volg de afhandeling van uw klacht

Als u een klacht heeft ingediend, kunt u de status hiervan online volgen. Dit zorgt voor een transparante manier van werken en zo weet u altijd welke actie er ondernomen is.