Nieuwe sporthal Ruurlo

Locatieonderzoek voor een nieuwe sporthal in Ruurlo

Ruurlo werkt aan een nieuwe sporthal. In voorgaand onderzoek is het programma van eisen voor een nieuwe sporthal bepaald. De gemeenteraad gaf in maart 2021 akkoord op de plannen voor een sporthal met vier zaaldelen. Daarmee zijn de afmetingen bekend. De vervolgstap is hiervoor een passende locatie te vinden. In deze fase onderzoekt ICSadviseurs vier locaties, namelijk:

  • De huidige locatie aan de Fürstenauerstraat
  • De locatie van VV Ruurlo
  • Aan de Nieuwe Weg / Enkeerdlaan
  • De locatie van Zwembad De Meene

Zodra informatie beschikbaar is kunt u hier hier informatie over de voortgang nieuwe sporthal downloaden.

Verslag van de werkbijeenkomst 15 september 2021

Op woensdag 15 september 2021 vond een werkbijeenkomst van het locatieonderzoek voor de nieuwe sporthal in Ruurlo plaats. Belanghebbenden konden tijdens één van de twee sessies óf via een online formulier, hun kansen, aandachtspunten en vragen over de vier locaties aangeven. Bij de beide werksessies waren ruim 100 mensen aanwezig. En online gaven nog 35 personen hun visie op de vier locaties weer.

Daarvan is een verslag gemaakt waarover bij de gemeente Berkelland en ICSadviseurs diverse reacties zijn binnengekomen. In de projectgroep is hierover gesproken en is een kleine wijziging in de algehele conclusie doorgevoerd. Het aangepaste verslag leest u hier

Daarnaast zijn er bij ICS diverse brieven binnengekomen met reacties en vragen over de verslaglegging en de werkbijeenkomst. De antwoorden hierop leest u in dit document.

Resultaten werkbijeenkomst één van de onderdelen bij het locatieonderzoek

De resultaten van de werkbijeenkomst zijn één van de onderdelen die in het locatieonderzoek meewegen en wel onder de noemer ‘draagvlak’. ICSadviseurs kijkt ook naar andere parameters, waaronder ruimtelijke inpassing, parkeren, bestemmingsplan en financiën. Op al deze onderdelen wordt per locatie een score gegeven. Op voorhand is niet te stellen dat één locatie afvalt. Alle locaties worden meegenomen in het eindadvies.

De resultaten van het locatieonderzoek worden op een later moment tijdens een informatiebijeenkomst toegelicht.