Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Berkelland wil de eigen online-informatie en dienstverlening toegankelijk maken. Dit in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. We willen dat iedereen alle informatie en diensten op onze website gemakkelijk kan gebruiken.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van deze website.


Nalevingsstatus

Wij willen voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze website is in juni 2021 vervangen en is getoetst op toegankelijkheid.

Onderzoek

De gemeente Berkelland heeft een onderzoek uit laten voeren om de website te testen op de toegankelijkheidseisen (WCAG 2.1 niveau AA). De problemen die uit het onderzoek voort zijn gekomen worden opgelost. Uiterlijk 20 juli 2021 volgt een definitief rapport.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 18 september 2020 met instemming van de verantwoordelijke manager. De volledige verklaring is te lezen op www.toegankelijkheidsverklaring.nl

Toelichting

Digitale toegankelijkheid is onderdeel van onze Lokale Inclusie Agenda. Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is voor de gemeente Berkelland aanleiding voor een verbetertraject van de toegankelijkheid van de online-dienstverlening. We bespreken met onze leveranciers hoe we technisch kunnen voldoen. Als organisatie zijn we bezig om de kwaliteit van de informatie op de website te verbeteren en toegankelijk te maken. We vergroten de kennis in de organisatie over digitale toegankelijkheid, we vervangen zoveel mogelijk aanvraagformulieren door e-diensten en we werken aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden.

Voor een totaaloverzicht van onze websites zie de pagina Toegankelijkheidsverklaringen.