Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fout telling verkiezingen melden

Vermoedens over fouten bij het tellen van de stemmen bij de verkiezingen kunnen gemeld worden.

Melding mogelijke fout telling Provinciale Statenverkiezingen

Denkt u dat er in de provincie Gelderland mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van een gemeentelijk stembureau bij de Provinciale Statenverkiezing van 15 maart 2023? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau.
Meldingen kunnen tot 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau worden ingediend. De zitting van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Arnhem is op donderdag 23 maart om 10:00 uur in het Provinciehuis te Arnhem. Uw melding moet vóór dinsdag 21 maart om 10:00 uur zijn ontvangen.

Alle overige informatie en het meldingsformulier kunt u vinden op de website van de gemeente Arnhem.

Vermoeden van een fout bij de waterschapsverkiezingen

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt bij 1 van de waterschappen? Dan meldt u dit bij het betreffende waterschap:

Zie ook