Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kandidaatstelling Gemeenteraadsverkiezing

Op 4 februari 2022 zijn in de openbare zitting van het centraal stembureau de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezing van Berkelland vastgesteld.

Belangrijke data

ActiviteitData
Laatste dag voor registratie naamaanduiding partij20 december 2021
Formulieren kandidaatstelling beschikbaar10 januari 2022 tot 31 januari 2022
Laatste dag waarborgsom kandidaatstelling (alleen voor nieuwe partijen) 17 januari 2022
Afleggen ondersteuningsverklaringen op het gemeentehuis17 januari 2022 tot 31 januari 2022
Mogelijkheid om vooroverleg te hebben over de kandidatenlijsten hele maand januari 2022
Datum kandidaatstelling 31 januari 2022
Besloten zitting centraal stembureau voor onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten 1 februari 2022
Mogelijkheid tot herstel verzuim ingeleverde kandidatenlijsten Tot 3 februari 2022 17.00 uur
Openbare zitting centraal stembureau over de kandidaatstelling en de nummering van de lijsten4 februari 2022 10.00 uur
Stempas in bezit van de kiezer Uiterlijk 2 maart 2022
Laatste kans voor kiezer om aanvraag om bij volmacht te stemmen in te dienen 11 maart 2022
Kandidatenlijsten bezorgd Uiterlijk 12 maart 2022
Laatste mogelijkheid voor kiezer om een vervangende stempas in persoon aan te vragen 11 maart 2022 17.00 uur
Mogelijkheid vervroegd stemmen in 4 stembureaus 14 en 15 maart 2022 07.30 – 21.00 uur
Verkiezingsdag16 maart 2022 07.30 – 21.00 uur
Bekendmaken voorlopige uitslag16 maart 2022 na 21.00 uur
Zitting hoofd/centraal stembureau voor het vaststellen van de uitslag 21 maart 2022 10.00 uur

Zie ook