Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Wijzigingen in de Kieswet voor wat betreft het vaststellen van de uitslagen

Op 15 maart 2023 worden de gecombineerde verkiezingen voor de Provinciale Staten en  de Waterschappen gehouden. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. De organisatie en het verloop van verkiezingen zijn vastgelegd in de Kieswet. Afgelopen jaar heeft een aanpassing van de Kieswet plaats gevonden voor wat betreft de procedure voor het vaststellen van de verkiezingsuitslagen.

De wijziging betreft de instelling van een Gemeentelijk Stembureau. Dit bureau is verantwoordelijk voor de beoordeling van het tel- en uitslagenproces, stelt de uitslagen op gemeentelijk niveau vast en voert, indien het Centraal Stembureau dat noodzakelijk acht, extra hercontroles en/of hertellingen uit.

De zitting van het Gemeentelijk Stembureau is openbaar en vindt op 16 maart 2023  vanaf 09.00 uur plaats in het gemeentehuis.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente.

Zie ook