Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Waterzuiveringsterrein Borculo

Op deze pagina leest u de verzamelde ideeën, kansen en aandachtspunten.

Inwoners, ondernemers en organisaties delen gedachten over het voormalig waterzuiveringsterrein in Borculo

De gemeente Berkelland, wooncorporatie ProWonen en zorgorganisatie Careaz hebben de intentie uitgesproken om te onderzoeken of het voormalig waterzuiveringsterrein in Borculo zich leent voor natuurlijk, veilig en plezierig wonen. Zij organiseerden eind februari online sessies waarin inwoners, ondernemers en organisaties hun ideeën en aandachtpunten deelden.

Waarom bouwen we samen aan een nieuwe wijk?

De vraag naar woningen is in Berkelland groot en divers. Het aantal ouderen groeit en het aantal huishoudens neemt nog steeds toe. Er zijn meer passende koop- en huurwoningen nodig voor ouderen, senioren, starters en gezinnen. Naast een passende woning is mee kunnen blijven doen en erbij horen net zo belangrijk. Daarom onderzoeken we op dit moment of het voormalig waterzuiveringsterrein zich leent voor een wijk met passende woningen. Dit jaar willen wij met elkaar duidelijkheid krijgen of, en zo ja welke mogelijkheden er voor dit gebied zijn.

Wat werd er gedeeld tijdens de online sessies?

Met buurtbewoners, ondernemers en organisaties werd in online sessies van gedachten gewisseld over de mogelijkheden voor wonen op het voormalig waterzuiveringsterrein. Tijdens deze online sessies werd door de deelnemers actief mee gedaan. Enkele reacties en aandachtspunten die zij meegaven en die vaak in andere bewoording terug kwamen:

  • Natuurlijk: betekent een mix van groen en aandacht voor groen
  • Een wijk waar aandacht is voor diverse vormen van (ouderen)zorg en een wijk dichtbij zorgvoorzieningen voor als dat nodig is
  • Aandacht voor aansluiting op de woonbehoefte
  • Kijk hoe je door opzet van de wijk het samen wonen en naoberschap vanaf het begin kunt versterken en stimuleren
  • Kijk ook naar de bestaande bebouwing op het terrein
  • Heb oog voor (energie)voorzieningen en duurzaamheid
  • Ook ruimte voor educatie, een plek om elkaar te vinden en te ontmoeten

Het vervolg

Met de reacties uit de online sessies gaan de gemeente, ProWonen en Careaz de komende tijd de ideeën voor het waterzuiveringsterrein verder uitwerken. We onderzoeken wat haalbaar is en welke woon-zorg behoeftes er zijn.
En we gaan tenslotte rekenen: welke kosten moeten worden gemaakt om van het gebied een woonwijk te maken? Deze toets vraagt om zorgvuldigheid. Wij verwachten dit najaar meer duidelijkheid te kunnen geven of er een plan ligt voor het terrein dat haalbaar is en van toegevoegde waarde is. Tegen die tijd vertellen we ook graag aan u wat we gaan doen en nodigen wij u opnieuw uit om met ons in gesprek te gaan.