Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Online sessies met bewoners

De uitkomsten die vermeld staan op deze pagina komen voort uit de digitale raadpleging op 24 februari 2022. Deze raadpleging heeft in het teken gestaan van de voorgenomen ontwikkelingen op het voormalig waterzuiveringsterrein in Borculo, namelijk de transformatie naar een groene, bijzondere woonwijk. Een wijk waar een duurzame omgeving gecombineerd wordt met goed en plezierig wonen en leven. Met zorg nabij en omkijken naar elkaar. Hiervoor vinden gemeente Berkelland, ProWonen en Careaz het belangrijk om de eigen ideeën te toetsen en te kijken waar behoeften aan is bij omwonenden, (maatschappelijke)organisaties en andere betrokkenen. Een verzameling van suggesties en ideeën die door bewoners zijn ingebracht leest u terug op deze pagina. Het aantal suggesties en opmerkingen is echter veel groter en gedetailleerder dan in deze samenvatting weergegeven kan worden. Deze zijn zeker opgemerkt en worden meegenomen in verder onderzoek.

‘Natuurlijk voor iedereen’: wat spreekt u daarin het meest aan?

Bewonerssessie 15.00 uur

 • ‘Natuurlijk’ betekent groen en een mix van bewoners. Kijk hierbij goed naar de bereikbaarheid van voorzieningen. Natuurlijk voor iedereen betekent ook naoberschap: over en weer samen optrekken en méér dan al in een normale wijk aanwezig is.
 • Niet alleen deze wijk, maar ook de natuurlijke verbinding met het gebied aan de overkant.
 • Diversiteit bevorderen vanaf de start: diversiteit in de bouw van de woningen, duurdere woningen voor ‘rijkere ouderen’ maar ook ruimte voor starters om in dit plan aan te schuiven.
 • Het zou de voorkeur hebben als de woningen beschikbaar komen voor mensen die al een connectie met Borculo hebben. Dit om de sociale verbondenheid te bevorderen.
 • Natuurlijk is iedereen welkom.

Bewonerssessie 18.30 uur

 • Het is goed dit terrein te gaan benutten voor woningbouw en goed dit samen met betrokkenen te doen.
 • Het is mooie kans nieuw te bouwen en aan te sluiten op Elbrink 2, maar let wel op het behoud van de groene entree.
 • Een woonplek waar ruimte is voor mensen met diverse vormen van zorg, maar juist zonder het muurtje eromheen. Midden in de maatschappij dus! Goede zorg in een gewone woonwijk.
 • Door de mix van bewoners en woningen is doorstroom mogelijk.
 • Met de combinatie van water en groen kan er een mooie natuurlijke wijk ontstaan voor diverse woningen (koop en huur).
 • Verkeersveiligheid is een belangrijk aspect en ook voldoende parkeerplaatsen.
 • Het historisch perspectief behouden en een koppeling maken met het J.W. Andriessen.
 • De wijk wordt eindelijk compleet.

‘Natuurlijk voor iedereen’: wat spreekt u daarin het minst aan?’

Bewonerssessie 15.00 uur

 • Wat is de verhouding tussen grote partijen die aan tafel zitten en particulieren? Hoeveel ruimte is daar nog in voor de particulier om zijn inbreng te doen?

Bewonerssessie 18.30 uur

 • ‘Angst’ voor het verdwijnen van groen.
 • Kijk uit dat men niet teveel verwacht van ‘naoberschap’: dit moet een natuurlijk proces zijn en is niet af te dwingen.

‘Natuurlijk voor iedereen’: welke adviezen geeft u mee?

Bewonerssessie 15.00 uur

 • Er zou onderzocht kunnen worden of jongeren, die goedkoper kunnen wonen in de wijk, een bepaald aantal jaren moeten blijven wonen en iets bij moeten dragen in de wijk. Wellicht ook hun huis verkopen zonder winst?
 • Is het mogelijk iets van de oude waterzuiveringsgebouwen te laten staan als historisch aandenken en/of cultureel erfgoed? Het zijn gebouwen met een betekenis en een geschiedenis.
 • Er zijn al eerder plannen opgesteld voor sociaal en cultureel, deze zouden wellicht meegenomen kunnen worden. Betrek hier ook het voorbeeld van Neede bij.

Bewonerssessie 18.30 uur

 • Nog een keer kijken naar de eerder opgestelde plannen.
 • Goed luisteren wat de eigenlijke behoefte is en stem daar de plannen op af.
 • Naoberschap wordt vooral gestimuleerd door een diversiteit van bewoners (zoals oud en jong, met en zonder zorgvraag).
 • Blijf de buurt informeren over het verloop van het proces en het schetsen/ ontwikkelen van het terrein.
 • Zoek vooral de mix: woningtypes, leeftijd, zorgbehoeften.
 • Onderzoek of het mogelijk is voorrang te geven aan mensen met lokale binding.
 • Luister naar de behoefte(n) van de inwoners van Borculo, zodat zij hier kunnen blijven wonen.

‘Natuurlijk voor iedereen’ overige belangrijke punten

 • ‘Waak voor een mooie balans tussen gemeenschap, groen en bouw’
 • ‘Ga eens buiten je comfortzone, zodat je sneller en groener kunt bouwen’
 • ‘Betrek buurt bij verdere uitwerking’
 • ‘Goede balans tussen jong en oud’
 • ‘Naoberschap 2.0’
 • ‘Durf anders te denken en bouwen’
 • ‘Privacy versus gemeenschappelijk’
 • ‘Ruime opzet met veel groen’
 • ‘Hopelijk nieuwe kavels om zelf op te bouwen’
 • ‘Verbind de wijk met de omgeving, geen aparte wijk’
 • ‘Het is toch fantastisch dat je je buren kunt helpen en het leuk kunt hebben’
 • ‘Betaalbare woningen’