Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Online sessies met organisaties en andere stakeholders

De uitkomsten die vermeld staan op deze pagina komen voort uit de digitale raadpleging op 24 februari 2022. Deze raadpleging heeft in het teken gestaan van de voorgenomen ontwikkelingen op het voormalig waterzuiveringsterrein in Borculo, namelijk de transformatie naar een groene, bijzondere woonwijk. Een wijk waar een duurzame omgeving gecombineerd wordt met goed en plezierig wonen en leven. Met zorg nabij en omkijken naar elkaar. Hiervoor vinden gemeente Berkelland, ProWonen en Careaz het belangrijk om de eigen ideeën te toetsen en te kijken waar behoeften aan is bij omwonenden, (maatschappelijke)organisaties en andere betrokkenen. Een verzameling van suggesties en ideeën die door organisaties en andere stakeholders zijn ingebracht leest u terug op deze pagina. Het aantal suggesties en opmerkingen is echter veel groter en gedetailleerder dan in deze samenvatting weergegeven kan worden. Deze zijn zeker opgemerkt en worden meegenomen in verder onderzoek.

‘Natuurlijk voor iedereen’: wat waren uw eerste gedachten hierbij?

Organisatie sessie 16.30 uur

 • Wijk waar jong en oud samen kunnen wonen, waar alles bij elkaar komt: water, groen, infra, natuur, duurzaamheid etc.
 • Een mooie, inclusieve mix van jong en oud, in verbinding met de omgeving.
 • Integraal woningbouwplan, waarbij de vraag vanuit de samenleving centraal staat.
 • Mogelijkheden voor het afkoppelen van regenwater, de buitenruimte natuurlijk inrichten en een duurzame wijk neerzetten. Zien ook kansen voor hergebruik van materialen.
 • Het omkijken naar elkaar is goed, maar het moet geen sociale verplichting zijn. Iedereen woont tenslotte zelfstandig.
 • Levensloopbestendige woningen zijn goed, zodat je hier t.z.t. ook (extra) zorg en hulp kunt krijgen.
 • Bouwen, bouwen, bouwen.

Organisatie sessie 20.00 uur

 • Samen wonen, dichtbij (zorg)voorzieningen, zoals Careaz.
 • Gebruik de aanwezige bebouwing als uitgangspunt.
 • Kijk naar andere vormen van samen leven.
 • Wonen ingebed in de natuur met een mix in leeftijden.
 • Misschien zijn er mogelijkheden de huidige gebouwen te gebruiken als openbare verblijfsruimte.
 • Verbind het gebied met educatie, een plek waar mensen naartoe kunnen. Bijvoorbeeld een kinderboerderij of iets gerelateerd aan water.
 • Wonen in een park.

‘Natuurlijk voor iedereen’: wat zou u vanuit uw organisatie/professie kunnen bieden?

Organisatie sessie 16.30 uur

 • ‘Wij kunnen kijken naar de natuurwaarden en hoe je deze kunt behouden en bevorderen’
 • Wij blijven aandacht houden voor het groen
 • Wij kunnen hier ‘natuurlijk’ bouwen’
 • Samenwerking tussen bewoners en organisaties tot stand brengen’
 • Een gemeenschappelijke tuin openstellen voor bewoners van Careaz’

Organisatie sessie 20.00 uur

 • ‘Wij kunnen kennis inleggen en weten hoe je iets haalbaar en rendabel maakt’
 • ‘Wij kunnen anders kijken naar de locatie’
 • ‘Wij kunnen goed conceptdenken: in het gebied komen veel dingen samen, hoe verbind je dat’
 • ‘Wij hebben kennis van herbestemming van gebouwen’

‘Natuurlijk voor iedereen’ overige belangrijke punten en adviezen

 • ‘Hoe hou je het tempo erin?’
 • ‘Zorg voor een goed ontwikkelproces’
 • ‘Zorg voor de verbinding’
 • ‘Zorg vooral dat er veel groen blijft’
 • ‘Denk aan kleine patiowoningen of duplexwoningen’
 • ‘Als het juridisch kan: geef voorrang aan bewoners uit Borculo, Geesteren en Gelselaar’
 • ‘Doe goed marktonderzoek en doe geen aannames’
 • ‘Betrek CPO in vroeg stadium van de ontwikkeling van het gebied’
 • ‘Deze wijk verbetert de doorstroming van de woningmarkt’
 • ‘Laat alle plannen op elkaar aansluiten zodat het een geheel is’
 • ‘Benut kansen: doe het samen met de wijkbewoners’
 • ‘Circulair en duurzaam bouwen’
 • ‘Interesses zijn niet leeftijdsgebonden, maar lopen juist door generaties heen. Zoek de verbinding!’
 • ‘Voorzieningen in de wijk: een buurthuis, schuur of klusruimte’
 • ‘Durf te kijken naar wat er ook mogelijk is’
 • ‘Eerst de mensen, dan de stenen’
 • ‘Denk out of the box’