Welzijnsraad

De Welzijnsraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders over onder andere werk, participatie, onderwijs, integratie, maatschappelijke ondersteuning, jeugd, sport en welzijn.

De raad wil graag horen wat inwoners nodig hebben aan maatschappelijke ondersteuning en wat inwoners en organisaties elkaar te bieden hebben. Op die behoeften en mogelijkheden baseert de raad haar adviezen aan de gemeente.

Welzijnsraad is onafhankelijk

De Welzijnsraad bestaat uit minimaal 6 leden, met elk hun eigen achtergrond en kennis. De leden zitten op persoonlijke titel in de Welzijnsraad. Ze vertegenwoordigen dus geen (belangen)organisatie.

De Welzijnsraad vertegenwoordigt verschillende cliëntgroepen:

 • Mensen met een beperking
 • Mensen met verslavingsproblemen
 • Mensen die zorg behoeven
 • Ouderen
 • Kleine kernen, buurten en dorpsbelangen
 • Mantelzorgers en vrijwilligers
 • Sociale samenhang en leefbaarheid
 • Jeugd
 • Betrokken burgers

Agenda

Wilt u een onderwerp laten bespreken in een vergadering, dan kunt u contact opnemen via de mail van de Welzijnsraad (welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl) of met mw. M. Schulenberg (m.schulenberg@gemeenteberkelland.nl).

De vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis van Berkelland, aan de Marktstraat 1 in Borculo.
In 2021 staan de volgende vergaderdata gepland:

 • Woensdag 17 november
 • Woensdag 15 december

Voor 2022 zijn de volgende vergaderdata vastgesteld:

 • Woensdag 12 januari
 • Woensdag 9 februari
 • Woensdag 23 maart
 • Woensdag 20 april
 • Woensdag 18 mei
 • Woensdag 8 juni
 • Woensdag 14 september
 • Woensdag 12 oktober
 • Woensdag 16 november
 • Woensdag 14 december

Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.30 tot iets vóór 20.00 uur is er een inloop-/spreekuur voor belangstellenden die een bepaald onderwerp vooraf willen bespreken. Als u dat graag wilt, kan ook (een deel van) de Welzijnsraad naar u toe komen. Neem daarover even contact op met mw. M. Schulenberg (m.schulenberg@gemeenteberkelland.nl).

Leden van de Welzijnsraad

Contact

Er zijn verschillende manieren waarop u contact op kunt nemen met de Welzijnsraad: