Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vragen en antwoorden nieuwe contracten voor zorg en ondersteuning

De gemeenten in de Achterhoek hebben per 1 juli 2022 nieuwe contracten afgesloten met zorgaanbieders van Jeugdhulp, Wmo en Wonen. Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden hierover. Heeft u nog andere vragen? Neem gerust contact op met Voormekaar: 0545 250 300.

Krijg ik een andere zorgaanbieder?

Dat hoeft niet. Voor de meeste inwoners verandert er niets, omdat hun zorgaanbieder ook straks zorg en/of ondersteuning blijft leveren in de Achterhoek. Heeft uw huidige zorgaanbieder geen nieuw contract afgesloten met de gemeenten in de Achterhoek? Dan ontvangt u van ons in juni een brief met meer informatie. De overdracht naar een andere zorgaanbieder gebeurt in overleg met u. Voormekaar neemt hierover contact met u op. Goed om te weten: totdat uw nieuwe zorgaanbieder begint, houdt u uw huidige zorgaanbieder.

Voor welke vormen van hulp en ondersteuning zijn nieuwe contracten afgesloten?

Voor hulp en ondersteuning binnen de Wmo Wonen, Wmo Integrale Ondersteuning, Integrale Ambulante Jeugdhulp, Hoog Complexe Jeugdhulp met Verblijf en Gezins- en Woonvormen.

Voor de meeste inwoners verandert er niets, omdat hun zorgaanbieder ook straks zorg en/of ondersteuning blijft leveren. U of uw kind ontvangt alleen een brief als er wél iets verandert.

Bij welke vormen van hulp en ondersteuning verandert niets?

  • Krijgt uw kind dyslexiezorg via de gemeente?
  • Is er zorg of ondersteuning via kindergeneeskunde?
  • Regelt u zelf hulp via een pgb?
  • Ontvangt u huishoudelijke hulp?
  • Maakt u gebruik van hulpmiddelen?

Dan verandert er dus sowieso niets voor u, uw kind en uw situatie. Ook als u (of uw kind) zorg ontvangt vanuit Wmo Logeren verandert er nu niets. Voordat deze indicatie(s) afloopt, neemt u zoals gebruikelijk zélf contact op met Voormekaar.

Mijn huidige zorgaanbieder is niet gecontracteerd na 1 juli 2022, wat nu?

U of uw kind krijgt straks een andere zorgaanbieder die wel is gecontracteerd. De overdracht van uw huidige zorgaanbieder naar een nieuwe zorgaanbieder gebeurt in overleg met u. Voormekaar neemt hierover contact met u op. Tot die tijd verandert er voor u of uw kind niets. Goed om te weten: wij vinden het belangrijk dat de overdracht van de hulp/ondersteuning zo zorgvuldig mogelijk gebeurt. U of uw kind houdt bijvoorbeeld de huidige zorgaanbieder totdat de nieuwe zorgaanbieder begint.

Mijn huidige zorgaanbieder is gecontracteerd na 1 juli 2022, wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen. De kans is groot dat er voor u of uw kind niets verandert. Verandert er toch iets? Bijvoorbeeld omdat uw huidige zorgaanbieder toch niet precies uw zorg blijft leveren in de Achterhoek? Dan ontvangt u in juni een brief en neemt Voormekaar contact met u op.

Mijn huidige indicatie verloopt tussen 1 juli en 31 december 2022, wat moet ik doen?

U hoeft op dit moment niets te doen. Heeft u een brief ontvangen, dan neemt Voormekaar uiterlijk 6 weken voor afloop van de indicatie contact met u op. Heeft u geen brief ontvangen, dan neemt u zoals gebruikelijk zélf contact op met Voormekaar, 8 weken voor het aflopen van de indicatie. U bespreekt samen de eventuele ondersteuningsvraag. Blijft er hulp nodig? Dan bekijkt u samen welke resultaten u wilt bereiken. Vervolgens bekijkt u samen welke zorgaanbieder hier bij past.

Mijn huidige indicatie verloopt na 31 december 2022, wat moet ik doen?

U hoeft op dit moment niets te doen. Is uw huidige zorgaanbieder ook na 1 juli 2022 gecontracteerd? Dan verandert er voor u sowieso niets, tenzij uw eigen zorgbehoefte wijzigt. U neemt dan, zoals gebruikelijk zélf contact op met Voormekaar, 8 weken voor het aflopen van de indicatie.

Is uw huidige zorgaanbieder vanaf 1 juli 2022 niet meer gecontracteerd? Dan zult u van zorgaanbieder moeten wisselen. In dat geval ontvangt u in juni van ons een brief en neemt Voormekaar in loop van het jaar contact met u op. Goed om te weten: u houdt uw huidige zorgaanbieder totdat uw nieuwe zorgaanbieder bij u begint. U bespreekt dit ook samen met Voormekaar.

Ik vind dit best een lastig verhaal. Wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen en voorlopig verandert er voor u niets. De overdracht van de hulp/ondersteuning naar een nieuwe zorgaanbieder gebeurt zorgvuldig en in overleg met de huidige zorgaanbieder. U of uw kind houdt de huidige ondersteuning bij de huidige zorgaanbieder totdat de nieuwe zorgaanbieder begint.

Waarom moet ik met Voormekaar in gesprek?

Wij vinden het belangrijk dat u zorg en/of ondersteuning krijgt van een zorgaanbieder die bij u past. Als u een brief heeft gekregen en van zorgaanbieder moet wisselen, nemen wij contact met u op om hierover met u in gesprek te gaan. In dit gesprek bekijken wij met u of het ondersteuningsplan dat bekend is bij ons, nog klopt. Welke (hulp)vraag heeft u en welke resultaten wilt u bereiken? Wij zoeken vervolgens samen een nieuwe zorgaanbieder die bij uw ondersteuningsbehoefte past.

Wat bespreek ik straks met Voormekaar en wat met mijn zorgaanbieder?

De nieuwe aanpak van zorg en ondersteuning in de Achterhoek houdt in dat er een duidelijke rolverdeling komt tussen Voormekaar en zorgaanbieders. Met Voormekaar bespreekt u welke behoefte aan ondersteuning u heeft. En ook welke resultaten u wenst te bereiken met de inzet van hulp en/of ondersteuning. Dus: wat heeft u nodig? We bekijken ook met u of er oplossingen zijn in uw eigen omgeving, uw eigen netwerk of het voorliggend veld. Misschien bent u geholpen met een lokaal beschikbare voorziening. En als blijkt dat er specialistische zorg en/of ondersteuning nodig is, dan bekijken we samen welke zorgaanbieder het beste bij uw vraag en bij u of uw kind past.

Met de zorgaanbieder bespreekt u vervolgens hoe de zorg en/of ondersteuning eruit komt te zien. Bijvoorbeeld hoe vaak en hoe lang u of uw kind de hulp krijgt. Zo komt de vraag nog meer centraal te staan en kunt u rekenen op nog meer maatwerk.

Dit betekent toch niet dat ik elke keer van zorgaanbieder moet wisselen?

Nee, zeker niet. De zorgaanbieders die per 1 juli 2022 zijn gecontracteerd, blijven de komende jaren actief in de Achterhoek. Dat is goed nieuws voor u, want voorheen sloten de gemeenten ieder jaar nieuwe contracten af en kon er dus ieder jaar voor u of uw kind iets veranderen. Straks kunt u of uw kind bij de zorgaanbieder blijven, totdat de indicatie afloopt of totdat u of uw kind geen hulp meer nodig heeft. Als u of uw kind andere hulp/ondersteuning nodig heeft, kan het natuurlijk wel zijn dat u of uw kind van zorgaanbieder moet wisselen.