Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vragen en antwoorden zorg en ondersteuning in 2022

De gemeenten in de Achterhoek hebben per 1 juli 2022 nieuwe contracten afgesloten met zorgaanbieders van Jeugdhulp, Wmo en Wonen. Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden hierover.

Krijg ik een andere zorgaanbieder?

Dat hoeft niet. Voor de meeste inwoners verandert er niets, omdat hun zorgaanbieder ook straks zorg en/of ondersteuning blijft leveren in de Achterhoek. Heeft uw huidige zorgaanbieder geen nieuw contract afgesloten met de gemeenten in de Achterhoek? Dan krijgt u wel een andere zorgaanbieder. De overdracht van zorg naar een zorgaanbieder die wel is gecontracteerd, gebeurt in overleg met u. Voormekaar neemt hierover contact met u op. Goed om te weten: totdat uw nieuwe zorgaanbieder begint, houdt u uw huidige zorgaanbieder.

Voor welke vormen van hulp en ondersteuning zijn nieuwe contracten afgesloten?

Voor hulp en ondersteuning binnen de Wmo Wonen, Wmo Integrale Ondersteuning, Integrale Ambulante Jeugdhulp en Gezins- en Woonvormen.

Voor de meeste inwoners verandert er niets, omdat hun zorgaanbieder ook straks zorg en/of ondersteuning blijft leveren. In mei/juni ontvangt u of uw kind hierover een brief.

Bij welke vormen van hulp en ondersteuning verandert niets?

  • Krijgt uw kind dyslexiezorg via de gemeente?
  • Is er zorg of ondersteuning via kindergeneeskunde?
  • Regelt u zelf hulp via een pgb?
  • Ontvangt u huishoudelijke hulp?
  • Maakt u gebruik van hulpmiddelen?

Dan verandert er dus sowieso niets voor u, uw kind en uw situatie. Ook als u (of uw kind) zorg ontvangt vanuit Wmo Logeren of Hoog Complexe Jeugdhulp met Verblijf verandert er nu niets.

Hoe weet ik of mijn zorgaanbieder gecontracteerd is?

Dit hoort u van Voormekaar. Wij laten u weten wat de uitkomst van de nieuwe contractering betekent voor uw zorg en/of ondersteuning. Het kan zijn dat u van zorgaanbieder moet wisselen. In dat geval bekijkt uw consulent met u welke zorgaanbieder het beste bij uw ondersteuningsbehoefte past. De overdracht van de zorg van uw huidige naar de nieuwe zorgaanbieder gebeurt zorgvuldig en in overleg met u, uw huidige zorgaanbieder en de nieuwe zorgaanbieder.

Mijn huidige zorgaanbieder is niet gecontracteerd na 1 juli 2022, wat nu?

U krijgt straks een andere zorgaanbieder die wel is gecontracteerd. De overdracht van uw huidige zorgaanbieder naar een nieuwe zorgaanbieder gebeurt in overleg met u. Voormekaar neemt hierover contact met u op. Tot die tijd verandert er voor u niets. Goed om te weten: wij vinden het belangrijk dat de overdracht van uw zorg zo zorgvuldig mogelijk gebeurt. U houdt bijvoorbeeld uw huidige zorgaanbieder totdat de nieuwe zorgaanbieder begint.

Mijn huidige zorgaanbieder is gecontracteerd na 1 juli 2022, wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen. De kans is groot dat er voor u niets verandert. Verandert er toch iets voor u? Bijvoorbeeld omdat uw huidige zorgaanbieder toch niet precies uw zorg blijft leveren in de Achterhoek? Dan neemt Voormekaar contact met u op.

Mijn huidige indicatie verloopt voor 1 juli 2022, wat nu?

Voormekaar neemt voor afloop van uw indicatie contact met u op. Samen bespreekt u welke ondersteuningsvraag u (nog) heeft. Blijft er hulp nodig? Dan bekijkt u samen welke resultaten u wilt bereiken. Vervolgens bekijken jullie welke zorgaanbieder hier het beste bij past.

Mijn huidige indicatie verloopt tussen 1 juli en 31 december 2022, wat moet ik doen?

U hoeft op dit moment niets te doen. Voormekaar neemt voor het aflopen van uw indicatie contact met u op. Dan bespreekt u samen uw eventuele ondersteuningsvraag. Blijft er hulp nodig? Dan bekijkt u samen welke resultaten u wilt bereiken. Vervolgens bekijkt u samen welke zorgaanbieder hier het beste bij past.

Mijn huidige indicatie verloopt na 31 december 2022, wat moet ik doen?

U hoeft op dit moment niets te doen. Is uw huidige zorgaanbieder ook na 1 juli 2022 gecontracteerd? Dan verandert er voor u sowieso niets, tenzij uw eigen zorgbehoefte wijzigt. Voormekaar neemt pas contact met u op als uw indicatie afloopt.

Is uw huidige zorgaanbieder vanaf 1 juli 2022 niet meer gecontracteerd? Dan zult u van zorgaanbieder moet wisselen. In dat geval neemt Voormekaar in loop van het jaar contact met u op. Goed om te weten: u houdt uw huidige zorgaanbieder totdat uw nieuwe zorgaanbieder bij u begint. U bespreekt dit ook samen met Voormekaar.

Ik vind dit best een lastig verhaal. Wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen en voorlopig verandert er voor u niets. De kans is ook groot dat er voor u helemaal niets verandert, omdat uw huidige zorgaanbieder straks ook gecontracteerd is. Als u van zorgaanbieder moet wisselen, neemt Voormekaar contact met u op. De overdracht van de zorg naar een nieuwe zorgaanbieder gebeurt zorgvuldig en in overleg met u en uw huidige zorgaanbieder. U houdt uw huidige zorg bij uw huidige zorgaanbieder totdat de nieuwe zorgaanbieder begint.

Waarom moet ik met Voormekaar in gesprek?

Wij vinden het belangrijk dat u zorg en/of ondersteuning krijgt van een zorgaanbieder die bij u past. Als u van zorgaanbieder moet wisselen, nemen wij contact met u op om hierover met u in gesprek te gaan. In dit gesprek bekijken wij met u of het ondersteuningsplan dat bekend is bij ons, nog klopt. Welke (hulp)vraag heeft u en welke resultaten wilt u bereiken? Wij zoeken vervolgens samen een nieuwe zorgaanbieder die het beste bij uw ondersteuningsbehoefte past.

Wat bespreek ik straks met Voormekaar en wat met mijn zorgaanbieder?

De nieuwe aanpak van zorg en ondersteuning in de Achterhoek houdt in dat er een duidelijke rolverdeling komt tussen Voormekaar en zorgaanbieders. Met Voormekaar bespreekt u welke behoefte aan ondersteuning u heeft. En ook welke resultaten u wenst te bereiken met de inzet van hulp en/of ondersteuning. Dus: wat heeft u nodig? We bekijken ook met u of er oplossingen zijn in uw eigen omgeving, uw eigen netwerk of het voorliggend veld. Misschien bent u geholpen met een lokaal beschikbare voorziening. En als blijkt dat er specialistische zorg en/of ondersteuning nodig is, dan bekijken we samen welke zorgaanbieder het beste bij uw vraag en bij u past.

Met de zorgaanbieder bespreekt u vervolgens hoe de zorg en/of ondersteuning eruit komt te zien. Bijvoorbeeld hoe vaak en hoe lang u de hulp krijgt. Zo komt uw vraag nog meer centraal te staan en kunt u rekenen op nog meer maatwerk.

Dit betekent toch niet dat ik elke keer van zorgaanbieder moet wisselen?

Nee, zeker niet. De zorgaanbieders die per 1 juli 2022 zijn gecontracteerd, blijven de komende jaren actief in de Achterhoek. Dat is goed nieuws voor u, want voorheen sloten de gemeenten ieder jaar nieuwe contracten af en kon er dus ieder jaar voor u iets veranderen. Straks kunt u bij uw zorgaanbieder blijven, totdat uw indicatie afloopt of totdat u geen hulp meer nodig heeft. Als u andere zorg nodig heeft, kan het natuurlijk wel zijn dat u van zorgaanbieder moet wisselen.