Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Evenementen

Wilt u een muziek- of sportevenement of een ander publieksevenement organiseren? Dan heeft u daarvoor vaak een evenementenvergunning nodig.

In onze gemeente worden elk jaar veel evenementen georganiseerd. Sommige evenementen zijn groot, maar er zijn ook evenementen die alleen gemeld hoeven worden, omdat ze weinig overlast geven. Dan blijft er nog een groep over en die noemen wij overige evenementen.

Grootschalige evenementen

Wij spreken van een grootschalig evenement als wij denken dat er veel overlast voor de leefomgeving zal zijn door:

 • Een groot aantal bezoekers (>1000) of
 • Het maken van veel geluid of
 • Het evenement meerdere dagen duurt of
 • Het evenement legt veel beslag op de openbare ruimte door bijvoorbeeld het afsluiten van wegen, plaatsen van voorwerpen, gebruik van openbare terreinen.
 • Een verhoogt risico op overlast van de openbare orde

Welke evenementen vallen nu onder het begrip grootschalig evenement?

Daarbij moet u denken aan volksfeesten, tentfeesten, kermissen, paasvuren of andere grote evenementen. Vaak worden dit soort evenementen door een vereniging of stichting georganiseerd. Hebt u verschillende activiteiten? Dan vragen wij u toch om dit gelijktijdig met één aanvraag aan te vragen.

Aanvraag

Een aanvraag voor een vergunning doet u minimaal 12 weken voor het evenement. Ook levert u een draaiboek in. Dan hebben wij voldoende tijd om te overleggen of om advies te vragen bij de politie, de brandweer of andere afdelingen van de gemeente. Verder moet u met het volgende rekening houden:

 • Muziek moet om 01.00 uur stoppen op zondag t/m donderdagnacht. De eindtijd op vrijdag- en zaterdagnacht is 02.00 uur.
 • Het eventueel benodigde afzetmateriaal moet zelf gehaald en geplaatst worden.
 • Een wegafsluiting moeten wij publiceren in Berkelbericht. Mensen kunnen dan bezwaar maken tegen de wegafsluiting.
 • In het kader van de Flora en Faunawet moet bij actieve recreatie een rapport worden overlegd, waaruit blijkt dat er geen beschermde dier- en/of plantsoorten in het gebied aanwezig zijn.

Aanvraag indienen

Klik op de knop bovenaan deze pagina.

Overige evenementen

Als een evenement zorgt voor enige overlast voor de omgeving door bijvoorbeeld het gebruik van een muziekinstallatie of het afsluiten van een openbare weg dan is daar vergunning voor nodig. Dat geldt ook als er een tent gebruikt wordt voor meer dan 150 personen.
Welke evenementen vallen nu onder het begrip overig evenement?
Daarbij moet u denken aan, buurt-, wijk- of straatfeesten die plaatsvinden op de openbare weg, carnaval, beachvolleybal, wielerrondes, markten e.d.
Ook besloten feesten door particulieren, waarbij sprake is van een ander gebruik van de openbare weg dan normaal vallen onder deze categorie.

Aanvraag

Een aanvraag voor een vergunning doet u minimaal 8 weken voor het evenement. Dan hebben wij voldoende tijd om advies te vragen bij de politie, de brandweer of andere afdelingen van de gemeente.
Verder moet u met het volgende rekening houden:

 • Muziek moet om 24.00 uur stoppen op zondag t/m donderdagnacht.
 • De eindtijd op vrijdag- en zaterdagnacht is 01.00 uur.
 • Het eventueel benodigde afzetmateriaal moet zelf gehaald en geplaatst worden.
 • Een wegafsluiting moeten wij publiceren in Berkelbericht.
 • Mensen kunnen dan bezwaar maken tegen de wegafsluiting.

Aanvraag indienen

Klik op de knop bovenaan deze pagina.

Vergunning voor 5 jaar

Als de omstandigheden elk jaar hetzelfde zijn kan een vergunning voor 5 jaar verleend worden. Ieder jaar geeft u 8 weken voor het evenement aan ons door op welke dag of dagen het evenement plaatsvindt en of er kleine wijzigingen zijn. Bij ingrijpende veranderingen (bijv. wijziging van locatie, uitbreiding) is de vergunning niet meer geldig en moet u opnieuw vergunning aanvragen. Voor het jaarlijks doorgeven is een apart kennisgevingsformulier gemaakt.

Heeft u al een vergunning voor vijf jaar? Bijvoorbeeld een buurtfeest. Dan heeft u bij uw vergunning ook een aantal kennisgevingsformulieren ontvangen. Bent u deze kwijt? Dan kunt u ook een kennisgeving via onze website (met DigiD) doorgeven.

Meldingsplichtige evenementen

Sommige evenementen zijn relatief klein, maken weinig geluid en gebruiken weinig van de openbare ruimte, zoals wegen of pleinen. Ze geven weinig tot geen overlast voor de leefomgeving.

Melding

Een melding doet u minimaal 3 weken voor het evenement.
Verder moet u met het volgende rekening houden:

 • Muziek moet om 24.00 uur stoppen.
 • Afzetmateriaal moet u zelf halen en plaatsen.

Verder geven wij tips voor het gebruik van kleine tenten en de inzet van eventuele verkeersregelaars.

Melding indienen

Kosten

Prijzen 2019

 • 139,40 euro voor grootschalige evenementen (spoed 209,40)
 • 286,00 euro voor grootschalige evenementen met tent (spoed 356,00)
 • 92,40 euro voor overige evenementen (spoed 137,50)
 • 141,00 euro voor een ander dan melding plichtig of grootschalig evenement met tent (spoed 186,10)
 • 22,60 euro voor kleine evenementen
 • 115,50 euro voor een 5-jaarlijkse vergunning (spoed 125,80)
 • 263,00 voor een 5-jaarlijkse vergunning met tent (spoed 273,30)
 • 46,20 euro voor het schenken van zwak alcoholische drank (spoed 92,40)

Toelichting kosten

Spoed

Moet uw aanvraag met spoed worden behandeld komen hier extra kosten bij. Wanneer is er sprake van spoed? Er is sprake van spoed wanneer uw aanvraag niet voor de gestelde termijn is ontvangen.

 • Grootschalig evenement = 12 weken (extra kosten € 70,00)
 • Overige evenementen = 8 weken (extra kosten € 45,10)
 • Kleine evenementen = 3 weken (extra kosten € 10,30)