Bestemmingsplannen

In een ruimtelijk plan staat beschreven staat hoe u grond en/of gebouwen mag gebruiken, of u ergens mag bouwen en wat voor een bebouwing dat mag zijn. Het meest bekende ruimtelijke plan is het bestemmingsplan.

Ter inzage

Bekijk de ter inzage liggende bestemmingsplannen.

In behandeling genomen

Bekijk de in behandeling genomen aanvragen. Zolang de termijn niet gesloten is kunt u bezwaar maken of beroep aantekenen.

Geldende plannen

Bekijk de geldende plannen

Overzichtkaart

Overzichtskaart ruimtelijke plannen