Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Verhuizen naar Berkelland

Gaat u naar de gemeente Berkelland verhuizen? Dan moet u dat binnen vijf dagen doorgeven aan ons. De dag waarop de aangifte is ontvangen geldt als datum van verhuizing. Dit is anders als u opgeeft dat u later verhuist. Dan geldt de door u opgegeven datum. Het aangeven van de verhuizing kan ook voor de dag van verhuizing. Uw verhuizing wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties.

Voorwaarden

Wie mag aangifte van verhuizing doen?

  • U zelf als u 16 jaar of ouder bent.
  • De ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen jonger dan 16 jaar.
  • De ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar, tenzij deze personen zelf aangifte doen.
  • De curator van de onder curatele gestelde.
  • Een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde woonadres.
  • Ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde woonadres.
  • Echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben.

Bijzonderheden

Briefadres

Heeft u geen woonadres en wilt u in aanmerking komen voor een briefadres? Dan moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de afdeling Burgerzaken. Hierbij moet u ook aangeven waarom u een briefadres wilt.

Sloop

Bij sloop verdwijnt uw woning. U moet in dit geval tijdig uw verhuizing doorgeven.

Een renovatie

Een renovatie betekent dat uw woning ingrijpend wordt verbouwd. Mogelijk moet u daarom tijdelijk uw woning verlaten om naar een wisselwoning te gaan. De gemeente beschouwt uw verblijf in een wisselwoning als een verhuizing. U moet in dit geval uw tijdelijke nieuwe adres aan de gemeente doorgeven. Hierbij gelden dezelfde regels als bij een verhuizing.

Geheimhouding

U hebt de mogelijkheid om geheimhouding van uw adresgegevens aan te vragen. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de gemeente.