Verhuizen naar Berkelland

Gaat u naar de gemeente Berkelland verhuizen? Dan moet u dat binnen vijf dagen doorgeven aan ons. De dag waarop de aangifte is ontvangen geldt als datum van verhuizing. Dit is anders als u opgeeft dat u later verhuist. Dan geldt de door u opgegeven datum. Het aangeven van de verhuizing kan ook voor de dag van verhuizing. Uw verhuizing wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties.

Voorwaarden

Waar moet ik op letten bij de digitale aangifte?

Woont er al iemand op het adres? Als er al iemand op het nieuwe adres woont (hoofdbewoner) is een verklaring van toestemming nodig met kopie van zijn of haar geldige legitimatiebewijs. De verklaring moet u uitprinten, laten invullen en ondertekenen door de hoofdbewoner. De getekende toestemming + kopie legitimatiebewijs hoofdbewoner moet u bij de digitale aangifte uploaden! Zonder deze verklaring kan uw aangifte niet verwerkt worden. Kunt u niet uploaden? Dan kunt u een afspraak maken om langs te komen.

Wie mag aangifte van verhuizing doen?

  • U zelf als u 16 jaar of ouder bent.
  • De ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen jonger dan 16 jaar.
  • De ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar, tenzij deze personen zelf aangifte doen.
  • De curator van de onder curatele gestelde.
  • Een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde woonadres.
  • Ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde woonadres.
  • Echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben.

Bijzonderheden

Briefadres

Heeft u geen woonadres en wilt u in aanmerking komen voor een briefadres? Dan moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de afdeling Burgerzaken. Hierbij moet u ook aangeven waarom u een briefadres wilt.

Geheimhouding

U hebt de mogelijkheid om geheimhouding van uw adresgegevens aan te vragen. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de gemeente.