Winkeltijden

Opening winkels

Alle winkels mogen geopend zijn op:

  • werkdagen van 06.00 tot 22.00 uur;
  • zon- en feestdagen van 08.00 tot 19.00 uur.

Op Goede Vrijdag en 4 mei moeten alle winkels om 19.00 uur gesloten zijn.

Ontheffing

Als u buiten de winkeltijden open wilt zijn kunt u daarvoor ontheffing aanvragen. Dat kan door middel van e-mail naar info@gemeenteberkelland.nl of een briefje met uw verzoek. Een ontheffing wordt geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Kosten

De kosten voor een ontheffing zijn € 23,90 (2021). Bij een spoedaanvraag wordt het bedrag € 47,80.