Terug naar het overzicht

Algehele conclusie verslag werkbijeenkomst sporthal Ruurlo aangepast

Op woensdag 15 september 2021 vond een werkbijeenkomst van het locatieonderzoek voor de nieuwe sporthal in Ruurlo plaats. Bij beide werksessies waren ruim 100 mensen aanwezig. Online gaven nog eens 35 personen hun visie, kansen, aandachtspunten en vragen over de vier locaties weer.

Verslaglegging aangepast

Na publicatie van het verslag zijn er diverse reacties, zowel bij de gemeente als bij ICSadviseurs die het proces begeleidt, binnengekomen. In de projectgroep is hierover gesproken en er is een kleine wijziging in de algehele conclusie doorgevoerd. Het aangepaste verslag vindt u op www.gemeenteberkelland.nl/sporthalruurlo.

Daarnaast zijn er bij ICSadviseurs diverse brieven binnengekomen met reacties en vragen over de verslaglegging en de werkbijeenkomst. De antwoorden daarop leest u ook op de website.

Samenstelling projectgroep gewijzigd

Na de vaststelling van de kleine wijziging in het verslag bleek dat er vanuit ICSadviseurs, maar ook vanuit de projectgroep niet voldoende draagvlak meer was om in de huidige samenstelling door te gaan. In gezamenlijk overleg is besloten dat VV Ruurlo en Stichting Zwembad Ruurlo zich terugtrekken uit de huidige projectgroep. De projectgroep bestaat nu uit twee projectmanagers van de gemeente Berkelland en uit een afvaardiging van de binnensport en het onderwijs.

Komende maanden verschillende parameters verder uitwerken

ICSadviseurs en de projectgroep werken de komende maanden de verschillende parameters van alle locaties uit. Als deze uitwerking klaar is, zal aan de hand van de scorekaart door ICSadviseurs een advies worden gegeven welke locatie(s) doorgaan naar de volgende fase. Er zijn nog steeds vier mogelijke locaties in beeld: locatie F├╝rstenauerstraat, locatie VV Ruurlo, locatie Nieuwe Weg en locatie Zwembad De Meene. Op basis van het adviesrapport kan de gemeenteraad volgend jaar een weloverwogen locatiekeuze maken.