Terug naar het overzicht

Beleidsplan Spelen en Bewegen in de openbare ruimte 2021-2030 naar gemeenteraad

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het beleidsplan Spelen en Bewegen 2021-2030. Spelen en bewegen is belangrijk, zeker in de openbare ruimte.

Wethouder Anjo Bosman: “Ik vind het belangrijk dat de openbare ruimte uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. En dat we het bewegen stimuleren voor jong en oud. Ook participatie met de buurt vind ik belangrijk. In dit beleidsplan zit dit verankerd.”

Aantal speeltoestellen blijft gelijk

We streven naar een betere verspreiding van de speeltoestellen op basis van het aantal kinderen. Inzet van het beleidsplan is om het totaal aantal speeltoestellen per kind in de hele gemeente gelijk te houden. De komende jaren zijn veel toestellen aan het eind van hun levensduur. Bij het plaatsen van nieuwe toestellen wordt gekeken naar hoeveel kinderen per leeftijdsgroep er in de wijk wonen.

Participatie

Bij het vernieuwen of nieuwe aanleg van de gehele speeltuin of beweegplek vindt een participatieproces plaats met de buurt.

Inrichting met aandacht voor ontmoeting, kleur en klimaat

De plekken hebben ook een sociale functie, elke speelvoorziening zou een bankje moeten hebben, en natuurlijke schaduw in de vorm van een boom en beplanting. Ook willen we meer kleur, in bloemen maar ook in speeltoestellen. Er is aandacht voor het klimaat, bijvoorbeeld door meer groen en door leveranciers te kiezen die aantoonbaar aandacht hebben voor het klimaat.

Stimuleren om te bewegen voor jong en oud

We willen in elke grote kern een beweegplek realiseren, waar jongeren en volwassenen in de openbare ruimte kunnen trainen en bewegen. Ook op andere plekken komen meer mogelijkheden voor bewegen in de openbare ruimte.

Inclusief spelen

Er komen meerdere plekken waar kinderen met en zonder beperking kunnen samenspelen. Door rekening te houden in de inrichting met toegankelijke paden en geschikte toestellen en ondergronden, komen er ook voor kinderen met beperking meer mogelijkheden om gebruik te maken van de speelvoorzieningen.

Aanspreekpunt in de buurt

Voor elke speelvoorziening willen we een aanspreekpunt in de buurt. Zo kunnen bijzonderheden, wensen, activiteiten en werkzaamheden worden doorgegeven. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de formele inspecties en reparaties aan speeltoestellen op basis van de veiligheidsnormen.