Terug naar het overzicht

Berkelland kiest voor een realistische, haalbare en betaalbare duurzame verwarming van gebouwen

Op dit moment wordt voor de verwarming van gebouwen nog vooral aardgas gebruikt. In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat voor 2050 heel Nederland, dus ook Berkelland, aardgasvrij moet zijn. De gemeenteraad heeft op 21 december 2021 voor deze warmtetransitie een Transitievisie Warmte vastgesteld.

Berkelland kiest voor een realistische, haalbare en betaalbare warmtetransitie

De gemeente Berkelland kiest voor het stimuleren van acties en duurzame keuzes van inwoners. En door zelf ook logische momenten aan te grijpen om toe te werken naar een aardgasvrije leefomgeving. Er worden geen wijken aangewezen die vóór 2030 van het aardgas afgekoppeld moeten zijn. Ook is de Transitievisie Warmte voor de gemeente Berkelland een document dat meebeweegt met nieuwe ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van techniek en wet- en regelgeving. De Transitievisie Warmte is een eerste stap in de warmtetransitie waar we gezamenlijk invulling aan willen en moeten geven.

Toewerken naar tussendoel in 2030. Besparing het meest van belang

Als tussendoel stelt de gemeente Berkelland dat in 2030 20% minder aardgas wordt verbruikt ten opzichte van 2018. Om dit te bereiken moet vooral worden ingezet op energiebesparing. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht voor zogenaamde collectieve warmteoplossingen. Ook zetten we als gemeente in op het informeren en inspireren van gebouweigenaren over warmteoplossingen die zijzelf kunnen uitvoeren. Buurtinitiatieven moedigen we als gemeente aan om gezamenlijke kleinschalige oplossingen met ondersteuning van de gemeente mogelijk te maken.

Vragen?

Heeft u vragen over de warmtetransitie en/of Transitievisie Warmte? Neem dan contact op via 0545 250 250 of kijk eens op warmtevisieberkelland.ireporting.nl/.