Terug naar het overzicht

Ruim 220 extra bomen in straten, wijken, buurten en bijzondere plekken

De afgelopen tijd hebben 84 inwoners en buurten aangegeven waar zij graag een boom willen in de openbare ruimte Berkelland. Nu is het bijna zover dat we kunnen beginnen met het planten van deze bomen. Heeft u ook een boomwens ingediend? Dan krijgt u hierover persoonlijk bericht.

Tot en met 1 december konden inwoners van Berkelland via een formulier op de website aangeven waar zij graag een boom geplant zouden willen. Er zijn wensen binnen gekomen voor het planten van 1 of meerdere bomen in een buurt, wijk of straat. Denk bijvoorbeeld aan een aanvraag voor een boom in een speeltuin, zodat kinderen in de schaduw kunnen spelen. Ook werden verschillende straten waar weinig groen en veel steen is, aangemeld.

Per ingediende boomwensplek heeft de gemeente gekeken of het planten van de boom mogelijk is. Aan een aantal boomwensen kunnen we niet tegemoet komen. Dat heeft bijvoorbeeld te maken dat de plek geen gemeentegrond is, of dat er te weinig ruimte is om een boom te kunnen planten.

Bijzondere wensen

Indieners van een boomwens konden ook aangeven waarom ze een boom wilden op een bepaalde plek. Zo ontvingen we een aanvraag om een boom te planten aan de Hupselse dwarsweg bij Eibergen, waar een inwoner jarenlang heeft gewoond, maar waar de woning moest wijken voor een nieuwe weg. Ook ontvingen we de boomwensplek aan de Platvoetsdijk bij Borculo, ter herinnering aan een man die actief was in het verzetswerk, die 100 jaar geleden op de boerderij werd geboren.

In gesprek over locatie, boomkeuze en moment van planting

Begin 2022 starten we met het planten van ruim 220 extra bomen in Berkelland. In overleg met de aanvrager maken we afspraken over onder andere een passende boomkeuze en moment van planten.

Waarom boomwensplekken?

De raad is bij de begroting 2021 akkoord gegaan met de uitvoering het plan ‘Meer bomen in Berkelland’. Het plan is gericht op natuurbewustzijn, biodiversiteit en CO2 reductie. In totaal bestaat ‘Meer bomen in Berkelland’ uit 4 onderdelen. Een onderdeel hiervan is de actie boomwensplekken, waarbij inwoners hun wens kunnen aangeven voor extra bomen in het openbaar gebied. Eind 2022 beginnen we een actie waarbij inwoners zelf een boom kunnen ontvangen om in de eigen tuin te planten. Deze actie pakken we op per kern en loopt tot eind 2024.