Terug naar het overzicht

Carbid schieten

Het afsteken van carbid, op Oudjaarsdag tussen 10.00 en 18.00 uur, is toegestaan. Wanneer u gaat carbid schieten, dient u dit bij ons vooraf te melden met de exacte locatie. Laat het ons weten via www.gemeenteberkelland.nl/carbid. De melding ontvangen wij graag uiterlijk 23 december.

We roepen u ook op om vast na te denken over hoe u dit ‘coronaproof’ wilt organiseren. We weten nog niet exact welke coronamaatregelen er zullen gelden. Maar houd er rekening mee dat u maar met kleine groepen bij elkaar mag komen.