Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Cliëntenraad Fijnder vergadert op 16 mei

De cliëntenraad van Fijnder vergadert op 16 mei van 19.30 tot 21.30 uur bij Fijnder aan de Batterij 12 in Groenlo.

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen besluitenlijst 11-04-2024
  4. Terugblik 2e Kamer Commissiedebat 14 mei 2024 wijziging Participatiewet
  5. Formeel adviezen
  6. Informatie uit de werkgroepen
  7. Uitgaande en ingekomen post
  8. Actielijst
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Wilt u de vergadering bijwonen, dan kunt u dit aangeven bij de ambtelijk secretaris via clientenraad@fijnder.nl. Verzonden en ontvangen brieven vindt u op: clientenraad.fijnder.nl. Daar kunt u ook de vastgestelde notulen lezen.