Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

College positief over principeverzoek 4 vrijstaande woningen op locatie Haaksbergseweg 106 Neede

BJZ.nu heeft namens initiatiefnemers Kormelink/Spikker een planologische wijziging gevraagd van de locatie aan de Haaksbergseweg 106 in Neede. Zij willen op deze locatie het leegstaande pand van het voormalige pannenkoekenrestaurant slopen en 4 vrijstaande woningen bouwen in het duurdere segment. Het college staat positief tegenover dit verzoek.

De 4 vrijstaande woningen kunnen gebruikmaken van een nieuwe verkeersveilige ontsluitingsweg die uitkomt op de Oude Eibergseweg.

Wethouder Arjen van Gijssel: “Door het verouderde en leegstaande horecapand te slopen en woningen te bouwen die qua stijl en architectuur beter aansluiten bij de omgeving komt er een mooie kwaliteitsverbetering op deze inbreidingslocatie aan de invalsweg in Neede.”

Vervolg

Er kunnen nu voorbereidingen worden getroffen voor uitvoering van het plan. Gemaakte afspraken, rechten en plichten zullen worden vastgelegd in een overeenkomst met de gemeente. Er volgt eerst nog een bestemmingsplanprocedure, voordat er daadwerkelijk kan worden gebouwd.