Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

College van Berkelland weer compleet en aan de slag

Nadat gisteravond de gemeenteraad een besluit heeft genomen om Arjen van Gijssel, Betsy Wormgoor en Gerjan Teselink opnieuw te benoemen als wethouders van de gemeente Berkelland is het college met wethouder Hans van der Noordt en burgemeester Joost van Oostrum weer compleet.

In het zogenoemde constituerend beraad (1e collegevergadering na de benoeming) is vanmorgen besloten om de portefeuilleverdeling en de volgorde van het locoburgemeesterschap gelijk te laten zijn aan die van voor 18 juni. De portefeuilleverdeling en de volgorde van het locoburgemeesterschap zijn te vinden op onze website.

Ook de externe vertegenwoordigingen bij de partijen waar we als gemeente mee samenwerken, zowel via gemeenschappelijke regelingen als allerlei overlegtafels zijn weer aangewezen zoals eerder.

Het college gaat met elkaar en samen met de gemeenteraad de komende tijd vol energie werken aan herstel van vertrouwen en het uitwerken van een raadsakkoord.