Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar het overzicht

Concept-masterplan herinrichting Ruurlo-centrum ter inzage

Om het centrum van Ruurlo toekomstbestendig te maken zijn er plannen gemaakt voor een nieuwe inrichting. Dit is gebeurd in samenspraak met de Ruurlose Ondernemers Vereniging (ROV), een werkgroep bestaande uit omwonenden en ondernemers, en de gemeente Berkelland.

De plannen hebben vooral betrekking op de inrichting van de openbare ruimte en zijn vormgegeven en uitgewerkt door SACON, bureau voor architectuur, stedenbouw en landschap. In de plannen is aandacht gegeven aan thema’s zoals verkeer, parkeren/parkeerplaatsen, fietsers en voetgangers, groen, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Het masterplan heeft betrekking op het gebied vanaf het Julianaplein tot aan de rotonde bij het kasteel en kent de volgende deelgebieden:

  • Julianaplein (noordelijke entree)
  • Zuivelplein en plein voor bibliotheek
  • Kerkplein
  • De Smidse
  • Rotonde bij Avenarius
  • Vordenseweg (verbinding met kasteel)

Ter inzage

Voordat het college van B&W een voorstel aan de gemeenteraad doet, ligt het concept-masterplan voor iedereen ter inzage vanaf 7 september tot en met 4 oktober 2023 in het gemeentehuis in Borculo. Of bekijk het Masterplan online. Tijdens de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze indienen en deze richten aan burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 AH Borculo.

Inloopmiddag op 14 september van 14.00 tot 19.00 uur in Dorpskerk

Op 14 september 2023 is er een inloopmiddag van 14.00 tot 19.00 uur in de Dorpskerk, Kerkplein 1 in Ruurlo. Er liggen reactieformulieren gereed. Tijdens deze bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van de werkgroep en de gemeente aanwezig.