Terug naar het overzicht

Controleer uw waterleiding!

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De afgelopen jaren is er al veel gezegd en geschreven over het risico van loden waterleidingen. Een loden leiding laat langzaam looddeeltjes los en die komen vervolgens in het drinkwater terecht. Vooral voor jonge kinderen kan dit schadelijk zijn. Daarom vragen we uw aandacht voor de aanpak van loden waterleidingen.

Woont u in een woning die voor 1960 is gebouwd? Controleer dan uw waterleiding!

Er is niet zomaar voor het jaar 1960 gekozen. Vanaf dat jaar was het namelijk verboden om nog langer loden waterleidingen aan te leggen. Hoeveel woningen in de Achterhoek nog loden waterleidingen hebben is niet bekend. De schatting is dat er in heel Nederland nog ongeveer 200.000 huizen loden waterleidingen hebben.

Risico’s van loden leidingen

Uit onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt dat ook lagere concentraties lood gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Bij jonge kinderen kan het bijvoorbeeld een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van de hersenen. Bij volwassenen is er een extra risico op hart- en vaatziekten en nierziekte.

Watertest

Woont u in een huis van voor 1960? Dan is het verstandig te controleren of er loden leidingen aanwezig zijn. Dit kunt u doen door te kijken bij de watermeter of daar een loden leiding zichtbaar is. Het is echter niet altijd zichtbaar. Soms zijn (restanten van) leidingen onzichtbaar weggewerkt, in de voortuin of onder een stenen vloer in de gang. U kunt dan een watertest laten doen. Daarmee wordt aangetoond of er lood in het water aanwezig is. Laat deze test doen door een geaccrediteerd bedrijf. Kijk voor geaccrediteerde bedrijven op www.milieucentraal.nl/lodenleidingen.

Huurwoningen

Heeft u een huurwoning van ProWonen dan hoeft u niets te doen. Deze woningen zijn allemaal aangepast en hebben geen loden leidingen. Woont u in een huurhuis van een andere verhuurder gebouwd voor 1960? Neem dan contact op met uw verhuurder. Een te hoog loodgehalte in het water is namelijk een gebrek dat de verhuurder moet herstellen.

Vragen?

Wilt u meer weten over het herkennen van loden leidingen en het vervangen daarvan? Kijk op www.milieucentraal.nl/lodenleidingen voor een uitgebreide uitleg en een filmpje over hoe u een loden leiding kunt herkennen. Ook vindt u op de website van GGD Noord- en Oost-Gelderland meer informatie: www.ggdnog.nl/lodenleidingen.